Karel Bína

předseda regionální kontrolní a revizní komise
pokladník místního sdružení