Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Martin Kuba

předseda regionálního sdružení

Jan Bauer

místopředseda regionálního sdružení

Petr Eliáš

místopředseda regionálního sdružení

Tomáš Jirsa

místopředseda regionálního sdružení

Pavel Mádl

místopředseda regionálního sdružení

Michal Průša

místopředseda regionálního sdružení

Irena Ravandi

místopředsedkyně regionálního sdružení

Radim Staněk

místopředseda regionálního sdružení

Bedřich Beneš

člen regionální rady

Jiří Borovka

člen regionální rady

František Čapek

člen regionální rady

Pavel Haišman

člen regionální rady

Tomáš Hajdušek

člen regionální rady

Ladislav Havel

člen regionální rady

Ivo Ježek

člen regionální rady

Vít Kavalír

člen regionální rady

Jaroslav Kotnauer

člen regionální rady

Marie Laláková

členka regionální rady

Magdalena Opolzerová

členka regionální rady

Martin Paštika

člen regionální rady

Ladislav Přívozník

člen regionální rady

Michal Sirový

člen regionální rady

Josef Sokolík

člen regionální rady

Martin Stašek

člen regionální rady

Pavla Šádková

členka regionální rady

David Šašek

člen regionální rady

Jitka Šebelková

členka regionální rady

Martin Šestauber

člen regionální rady

Dagmar Škodová Parmová

členka regionální rady

Hana Šťastná

členka regionální rady

Jan Váňa

člen regionální rady

Václav Král

poslanec PČR

Tomáš Fiala

senátor PČR