Ing. Jiří Borovka, Ph.D., MBA.

člen regionální rady
předseda místního sdružení

Životopis

Jiří Borovka se narodil v Č. Budějovicích. Vysokoškolské  vdělání vystudoval v oboru stavebnictví na ČVUT Praha, kde následně získal doktorát z technických věd. Manažerské studium ukončil na ESMA Barcelona. Se svým bratrem provozuje sběrný dvůr a chráněnou dílnu, kde zaměstnávají tělesně znevýhodněné.  Obnovil lodí dopravu historickým centrem Budějovic a současně podniká v cestovním ruchu pod značkou Koncept LANNA.