Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Martin Kuba

předseda regionálního sdružení

Jan Bauer

místopředseda regionálního sdružení

František Dědič

místopředseda regionálního sdružení

Petr Eliáš

místopředseda regionálního sdružení

Tomáš Hajdušek

místopředseda regionálního sdružení

Tomáš Jirsa

místopředseda regionálního sdružení

Radim Staněk

místopředseda regionálního sdružení

Miroslav Bína

člen regionální rady

Jiří Borovka

člen regionální rady

František Čapek

člen regionální rady

Zdeněk Herout

člen regionální rady

Radek Chvosta

člen regionální rady

Ivo Ježek

člen regionální rady

Petr Kocar

člen regionální rady

Václav Král

člen regionální rady

Petr Lapačka

člen regionální rady

Viktor Ludvík

člen regionální rady

Pavel Mádl

člen regionální rady

Petr Maroš

člen regionální rady

Magdalena Opolzerová

členka regionální rady

Ladislav Přívozník

člen regionální rady

Irena Ravandi

členka regionální rady

Michal Sirový

člen regionální rady

Michal Šebek

člen regionální rady

Hana Šťastná

členka regionální rady

Jaroslav Vítovec

člen regionální rady

Miloš Vlach

člen regionální rady

Zdeněk Žampa

člen regionální rady

Jan Váňa

zástupce krajské samosprávy v RR

Jan Zahradník

poslanec PČR