Regionální kotrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Petr Lamač

člen regionální kontrolní a revizní komise

Milan Pavelek

člen regionální kontrolní a revizní komise

Jiří Slaný

člen regionální kontrolní a revizní komise