Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů

Radek Hudec

člen regionální rozhodčí komise

Aneta Mikešová

členka regionální rozhodčí komise

Jaroslav Vondrášek

člen regionální rozhodčí komise