Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Václav Filištein

předseda regionální rozhodčí komise

Tomáš Homola

člen regionální rozhodčí komise

Jan Hubička

člen regionální rozhodčí komise

Běla Marková

členka regionální rozhodčí komise

Eva Piherová

členka regionální rozhodčí komise