Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů

Bedřich Beneš

člen regionální rozhodčí komise

Běla Marková

členka regionální rozhodčí komise

Vladimír Petráš

člen regionální rozhodčí komise

Pavla Vandasová

členka regionální rozhodčí komise