Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Václav Filištein

předseda regionální rozhodčí komise

Pavel Hudler

člen regionální rozhodčí komise

Dana Jahodová

členka regionální rozhodčí komise

Petr Lapačka

člen regionální rozhodčí komise