30. ledna 2013

Dvacet minut Radiožurnálu

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byl senátor Tomáš Kladívko.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Podle výkonné rady nejsilnější pravicové strany ODS je vše v podstatě v pořádku. Není potřeba společně s Milošem Zemanem usilovat o předčasné volby, poděkovala svému neúspěšnému kandidátovi na post prezidenta za dobrou práci a rozhodla se, že je potřeba připravit krátkodobý program na příští dva roky, ať už to znamená cokoliv. Od vedení této strany ale nepadlo ani jediné slovo ohledně toho, mnohé regionální organizace ODS považují právě toto vedení za zcela neúspěšné a požadují předčasný volební kongres. Vítejte u Dvaceti minut, dobré odpoledne. Dnes je mým hostem senátor a předseda Občanské demokratické strany na Praze 9 Tomáš Kladívko. Dobré odpoledne, pane senátore. Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Dobré odpoledne. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Máte představu, proč Občanská demokratická strana navenek nemluví o tom, že nejen vaše oblastní organizace chce, aby byl svolán volební kongres a aby současné vedení dalo své funkce k dispozici? Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Já myslím, že jsou to legitimní názory členské základny, které vznikají zespoda určitým rozčarováním nad tím, jak dopadly volby prezidenta, určité rozčarování nad tím, jakým způsobem a v jakém rozsahu byla vyhlášena amnestie a předtím i byla nespokojena s kroky, které vedly k jmenování a odvolání na pozici ministra obrany. Takže ono to všechno do sebe zapadá, je to určitý časový sled a vyvrcholení bylo první kolo prezidentské volby, kdy náš kandidát výrazně neuspěl. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Čím to, že je toto slyšet například od vás nebo od jiných šéfů oblastních organizací, ale není to slyšet od úplného vedení, například od grémia nebo od předsednictva ODS? Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Já myslím, že oni to slyší, teď to bude 3 měsíce od konání řádného kongresu, kde dostalo důvěru vlastně obměněné vedení a členská základna nějakým způsobem víceméně kontroluje nebo se domnívá, že 3 měsíce je dlouhá doba a že právě tím, že jsme utrpěli jsme velikou porážku v prezidentských volbách, je třeba začít diskutovat. Já si myslím, že každá diskuze, která začíná zezdola, je velice dobrá. Myslím si, už některé orgány na to reagovaly. Zítra se setkávají pražští starostové s místopředsedou Chalupou, na příští týden je naplánováno další setkání už na úrovni dalších místopředsedů ODS se zástupci z krajů a ostatních obcí. Takže myslím, že diskuze začíná, teď je otázka, jestli to nemělo být trochu dříve. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


V jaké je teď, podle vašeho názoru, pane senátore, Občanská demokratická strana situaci? Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


No, jako víceméně trošičku zahnaná do kouta, protože nikdo z nás nepředpokládal, že výsledky prezidentských voleb pro nás dopadnou naprostým debaklem. 2,5% je naprostý výsměch. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Znamená to, že Přemysl Sobotka nebyl tím nejlepším kandidátem na post prezidenta, kterého mohla ODS nominovat? 


Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Já si myslím, že je to souhrn několika věcí. My jsme asi už věděli před rokem, kdy bych schválen ústavní zákon, že prezident bude volen přímo a že to není přímo vize členů ODS a víceméně i ten výběr kandidáta, který jsme se rozhodli dělat vnitřními primárkami, ukázal, že mnoho členů se s tím neztotožnilo, protože účast na těch primárkách byla zhruba čtvrtinová. Tak už to byl trošičku signál, že to ODS nebere tak úplně vážně a nevzala to vážně ani při realizaci té volby. Myslím si, že spousta v ODS lidí nevolila v prvním kole Přemysla Sobotku. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Koho volila? 


Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


To já nevím, volba byla tajná. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


To chápu, ale vy na druhou stranu říkáte, že podle vašeho názoru nevolila kandidáta ODS. Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Protože pokud si vezmeme ten celkový výsledek a víme, že je nás asi 25 tisíc a určitě máme nějaké lidi, rodinné příslušníky nebo kamarády, kteří mají vliv a můžeme jim poradit, koho mají volit, tak ten výsledek tomu neodpovídá. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Senátor a předseda ODS na Praze 9 Tomáš Kladívko je hostem těchto Dvaceti minut Radiožurnálu. Pane senátore, ve vašem 10 dní starém usnesení, tím myslím vaší oblastní organizace ODS říkáte, že a teď cituji přesně: "Chybí sebereflexe těch členů ODS, kteří porušili pravidla politické etiky nebo neunesli politickou odpovědnost, a to obojí zejména ve veřejných funkcích." Koho a co tím máte přesně na mysli? Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Já myslím, že tahle věta vznikla i v návaznosti na to, že během jednoho týdne vlastně ještě se objevil poměrně zásadní problém a to je návrat Pavla Béma do řad ODS. Takže myslím, že tato věta směřuje přesně tam. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


To znamená, že Pavel Bém se podle vašeho názoru neměl vrátit do ODS? Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Neměl v této fázi, neměl se vrátit do ODS. Ta doba vlastně toho jeho fungování mimo ODS je příliš krátká a myslím, že on se měl vrátit pouze v době, kdy by byl úplně očištěn od veškerých nařčení, která byla vyřčena. Víceméně asi by bylo nejlepší, kdyby on sám víceméně prošel nějakým volebním utkáním, kde by voliči mu mohli dát najevo, jestli ho berou zpátky nebo ne, a to nenastalo. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A to, že se vrátil Pavel Bém, byl zpět přijat z toho řekněme distancu, tak to poškozuje ODS z vašeho pohledu? 


Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Já si myslím, že to není dobrý, není to ideální krok právě v souvislosti s těmi věcmi, které nastaly předtím. Ono se to sčítá pro tu ODS v tom velice úzkém časovém intervalu. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Vy jste říkal, že podle vašeho názoru je Občanská demokratická strana zahnána do kouta. A není to náhodou tak, že se tam zahnala sama? Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Samozřejmě a máme za to také zodpovědnost. My jsme opustili některé programové principy, na kterých ODS byla stavěna, ustupovali jsme poměrně značně i návrhům našich koaličních partnerů, bez toho abychom to byli schopni osvětlit jak dovnitř mezi naše členy, tak i navenek. To si myslím, že jsou věci, které nám sčítají ten náš neúspěch. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Z jakého důvodu podle vašeho názoru došlo k tomu, že ODS ustupovala tolik, jak říkáte koaličním partnerům. Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:
My jsme asi vsadili na to, na to jedno. Po volbách v roce 2010 vznikla vláda rozpočtové odpovědnosti. To znamená, my jsme se sloučili jenom na ty ukazatele, které říkají, aby se nezvyšoval státní dluh, aby veškeré výdaje státního rozpočtu byly nějakým způsobem omezovány a kroceny a zapomněli jsme, že to vládnutí má i svůj druhý rozměr, to znamená sociální sféra, ekonomický růst a podobné věci. A myslím si, že jsme nebyli moc slyšet, tak jak dlouho jsme ustupovali od svých návrhů. My jsme vždycky spíš byli ti druzí, kteří reagovali na návrhy našich koaličních partnerů a my jsme vlastně byli označováni za ty, kteří musíme přistoupit na nějaký kompromis. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Mimochodem pane senátore, kdo podle vašeho názoru skutečně vede vládu? Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Já si myslím, že ji vede Petr Nečas. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


I přesto, že teď jste několikrát říkal, že ODS ve vládě ustupuje koaličním partnerům a že reaguje na agendu, kterou nastoluje někdo jiný? Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Ono je to velice složité. Vezměme si, že jsme první tato vláda je složena, kdy ji nevede strana, která ty volby vyhrála. Bylo to seskupení stran, které byly na druhém, třetím, čtvrtém místě v těch volbách, dohodly se, měla ta vláda silný mandát, když začínala. Já si pamatuju, jak ke sklonku roku 2003 víceméně obliba a preference pro tuto vládu byly velice vysoké a ta vláda během vlastně roku a něco na těch preferencích a na té oblibě ztratila. A myslím, že to bylo jedním z důvodů, že ODS příliš jasně neříkala, na jaké koaliční jednání s čím jde a jaké byla nucena provést ústupky v rámci kompromisu. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


To znamená, že to ani vy řekněme členové nižších organizací než těch zastřešujících, jste nevěděli, s čím vaše vedení jde do těch jednání? Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Samozřejmě. V některých případech to byla věc koaliční devítky nebo jak se dohodli a my jsme s tím až pak byli seznámeni s výsledkem toho jednání.


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Hostem těchto Dvaceti minut Radiožurnálu je senátor a předseda ODS na Praze 9 Tomáš Kladívko. Pane senátore, ještě jedna citace z onoho usnesení... Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Ano. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


...oblastní organizace ODS Prahy 9. Píšete, že "v ODS je upřednostňováno osobní postavení či zájem jednotlivců před názorovým či ideovo-morálním ukotvení a veřejným zájmem či statkem." Na co v této větě narážíte? Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Narážíme na ty věci, že někteří naši členové se za určitou krátkou dobu, kterou byli v ODS, dostali do funkcí, které rozhodují o obcích, o zastupitelstvech i o tomto státě. Myslíme si, že... 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pardon, koho máte na mysli? 


Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Máme na mysli obecně některé zastupitele, některé poslance, kteří byli příliš krátko ve strukturách ODS a víceméně byli zvoleni, byli nominováni a pak zvoleni do pozic, kde se rozhoduje a někteří tuto, tuto věc neunesli. Někdy ta moc a to rozhodování přichází příliš rychle, než si na to člověk stačí zvyknout. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Který z poslanců je ten, o kterém mluvíte? Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:
Ne, já teď nebudu mluvit konkrétně o tom. My jsme doplatili i na to, že pražská kandidátka ODS, o které vím nejvíc, byla podrobena ve volbách 2010 velkému kroužkování, takže víme, že se tam dostali i někteří členové, kteří byli na zadních místech této kandidátky do Parlamentu. Takže nelze tady paušalizovat jménem, abych někomu…Ale obecně to platí i na úrovni krajských zastupitelstev i obecních zastupitelstvech. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Když čtu ten, řekněme první oddíl toho usnesení, tak to vypadá, že vy ve vaší oblastní organizaci přičítáte vedení, tomu nejvyššímu vedení Občanské demokratické strany v podstatě všechny myslitelné politické hříchy. Protože se tam mluví o špatném vnímání strany, snižování důvěryhodnosti, neustále se zhoršující pověsti, snížení veřejného zájmu o stranickou politiku, drolení ODS, nemožnost získat a udržet mladé voliče a tak dále. To vypadá, jako kdyby vaše strana prostě přestávala být funkční. Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Proto jsme to tam napsali, naši členové to tak cítí. Cítí to, protože si myslí, že to jsou kroky, které ODS přestává dělat a dělala je vždycky. A když je dělala, tak ta ODS fungovala. Teď je přestává dělat, jestli je to tím, že se příliš soustředila na vládnutí a zapomněla nebo omezila práci se členy, já jenom říkám, že členů je 25 tisíc a oni chtějí diskutovat o tom, co se děje, ne jenom na té nejnižší úrovni, to znamená na úrovni těch místních organizací, kde je většinou partnerem zastupitelstvo místní, ale chtějí také vědět co se děje na krajích, co se děje ve sněmovně, v Senátu a jakými kroky chce do budoucna tvořit politiku vedení ODS. Tak pokud tyto informace nedostávají, podle jejich názoru v dostatečné míře, tak samozřejmě na to reagují. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Je tedy v současné době Občanská demokratická strana politickou stranou, která funguje? Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Určitě je a samozřejmě prochází teď víceméně tou porážkou, vždycky každá porážka někoho, jak se říká postaví na nohy. ODS je teď v situaci, kdy je trošičku rozkymácená, ale myslím si, že tím se začíná diskutovat odspoda a snaží se vytvářet nějaký názor a co dál, tak se pomalu na ty nohy staví. A teď je, teď je jenom otázka, jestli všechny orgány ODS to pochopí stejně a během několika málo týdnů, měsíců budeme schopni společně formulovat nějaké názory dopředu. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Četl jsem dnes vyjádření jednoho z místopředsedů Občanské demokratické strany Jiřího Pospíšila, který říká: "Sázím na to, že Petr Nečas začne plnit to, co sliboval na kongresu. Tedy že změní obsah své politiky, má na to půl roku." Máte představu, proč Jiří Pospíšil mluví o půlroce, co to je za půlrok?

 

 

Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Nevím, proč mluví o půlroce, protože zatím nejsme omezeni žádným svoláním jakéhokoliv kongresu nebo nějaké mimořádné konference, nevím za půlrok. Ale asi je to v jeho představách doba, kdy se dá objet veškerá členská základna a dá se diskutovat, dá se přebírat názory a dá se z toho dát dohromady nějaká vize ODS na příští rok, s čím vůbec ODS půjde v roce 2014 do voleb. Tak si myslím, proto asi Jiří Pospíšil tvrdí půl roku. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Jak byste si vy sám, pane senátore, představoval, že se dá změnit obsah politiky? Když se bavíme o ODS jako o vládní straně? 


Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Já už jsem to naznačil. Obsah politiky, jednak se s tou politikou musí ztotožnit členská základna, to znamená, aby to vedení mělo jasně v zádech pozici členské základny a členská základna věřila tomu, co dělají vrcholní politici ODS. To je, myslím si, základní premisa, to je o té diskuzi dovnitř strany, která musí být hluboká a musí se jí mít možnost zúčastnit i ten nejnižší člen ODS. Pak je to prosazování těch názorů a návrhů na veřejnosti. My musíme zlepšit svoji komunikaci s veřejností prostřednictvím médií. Musíme víc vysílat víc lidí do diskuzí, kteří mají svůj názor, aby se nám v diskuzích v médiích neobjevovaly pořád ty samé tváře. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A jak to chcete udělat jako šéf oblastní organizace? Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Musíme vytipovat u nás lidi, kteří mají svůj názor a jsou schopni ho obhájit. Máme několik starostů u nás, o kterých já se domnívám, že by byli ozdobou každé diskuze, protože svůj názor jsou schopni obhájit a diskutovat o něm. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Stále posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu dnes se senátorem a předsedou ODS na Praze 9 Tomášem Kladívkem. Pochopil jsem to správně, že byste byl nejradši, kdyby to současné nejužší vedení ODS nevedlo vaši stranu? Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:

 
To jsem tak neřekl. Já bych s nimi velice rád diskutoval o tom, jaké mají představy. Protože přeci jenom je leden 2013, první volby, které nás čekají, budou nejpozději na konci května 2014. Je nejvyšší čas na to sednout si nad programem a sednout si a začít vybírat tváře, který ten program budou přednášet veřejnosti a budou schopní s tím uspět. Já si myslím, že je nejvyšší čas začít už pomalu vymýšlet tváře, s kterými půjdeme do voleb. 


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Já vím, ale v tom usnesení, které jsem tady několikrát citoval je také napsáno, že hodláte nebo chtěli byste svolat předčasný volební kongres, kde by to současné vedení si nechalo, řekněme potvrdit svůj mandát, což by teď nemuselo vyjít. Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Ano, ale je představa, že toto vedení, pokud vnímá, to co zaznívá z dolních organizací, pokud bude chtít pokračovat nebo členové tohoto vedení, pokud budou chtít pokračovat, tak určitě přijdou na ten předčasný kongres nebo na to shromáždění s nějakou vizí, kterou budou chtít, aby ODS šla dopředu. Pokud s tou vizí nepřijdou, tak asi nemají ve vedení ODS dále co dělat. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Mimochodem je teď v ODS někdo, kdo by lidi, kteří jsou třeba v grémiu, mohl nahradit? Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Já si myslím, že tam jsou ještě někteří lidé, na které spoléhá členská základna. Můžu zrovna jmenovat Jiřího Pospíšila i Tomáše Chalupu, že to jsou nové tváře, které tam jsou 3 měsíce v tom vedení, v které stále členská základna má důvěru, že jsou schopni rozhýbat vedení ODS tím dobrým směrem. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pardon pane senátore, Jiří Pospíšil byl už před podzimním kongresem místopředseda ODS. Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Byl, ale přeci jenom stále má důvěru i členské základny i vlastně tím, že on jediný na podzim uspěl, když vedl krajskou kandidátku ODS v západočeském kraji. Takže tam voliči potvrdili, že on by byl jedním tím, na který by ODS mohla do budoucna vsadit. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Dokážete si představit Jiřího Pospíšila jako předsedu ODS? Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


V této chvíli neznám jeho program, jeho vizi, kam by chtěl ODS vést. Takže v tuto chvíli na to nedokážu odpovědět. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Mimochodem, když jste naznačoval to, že by ODS měla začít vybírat lidi a tváře, které by měly reprezentovat vaši politiku například do roku 2014, do toho supervolebního. Tak, když se vrátíme ještě k prezidentské volbě, bylo dobré rozhodnutí před druhým kolem, že ODS podpořila Karla Schwarzenberga, tedy předsedu koaliční, ale možná zároveň i konkurenční strany? Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Já si myslím, že to bylo dobré rozhodnutí. Tam nešlo v tu chvíli, jestli je to zástupce koaliční strany, která je ideově stejně zakotvená jako ODS, ale že je to člověk, který má nějaké hodnoty a jeho smýšlení je velice blízké ODS, tak si myslím, že ten názor byl jednoznačný a nezaznamenal jsem v ODS protinázor proti tomuto rozhodnutí. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Mimochodem včera přišel váš koaliční partner, tedy TOP 09, s takovým požadavkem, že svůj podpis pod koaliční dohodu, pod tu přepracovanou novou připojí pouze v momentě, kdy se Česko podrobí ratifikačnímu procesu a podepíše takzvaný fiskální kompakt, tedy tu eurozónovou či unijní smlouvu o rozpočtové zodpovědnosti. Jak by na to ODS měla reagovat? 


Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Samozřejmě jsou to věci, které my nemáme rádi. Jsou to věci, které nejsou víceméně předjednané v rámci koalice. Myslím si, že cesta je k tomu si sednout v koaličních špičkách a jednat. Protože přeci jenom koalice by se neměla nechat překvapovat takovými výstřely, které nejsou nějakým způsobem ani v rámci staré koaliční smlouvy dohodnuty. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Řekněte mi ještě jednu poslední věc, pane senátore. S tím současným vedením, je podle vás Občanská demokratická strana schopná vyhrát volby sněmovní v roce 2014? Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


To je velká otázka k zamyšlení. Já si myslím, že na základě těch diskuzí zespoda si snad každý z toho vedení jakoby uvědomuje, že je třeba udělat nějaké kroky, které by během, já říkám, 2-3 měsíců, měly být na stole. Členská základna potřebuje před sebou jasnou vizi a myslím si, že část a jsem stále přesvědčen, že celé vedení je schopné ještě jakési reflexe a výkonu dopředu tak, aby té ODS pomohlo opět zpátky na nohy. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, senátor a předseda ODS na Praze 9 Tomáš Kladívko byl jejich hostem. Pane senátore díky za váš čas, na shledanou. Tomáš KLADÍVKO, senátor /ODS/:


Já vám také děkuju, na shledanou. 

Tomáš Kladívko

člen vedení senátního klubu
předseda místního sdružení
předseda oblastního sdružení