PhDr. Tomáš Grulich

Životopis

Tomáš Grulich je absolventem historie a etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval jako kastelán v zámku Klášterec nad Ohří, etnograf v muzeu v Teplicích a působil také v Národním muzeu. Po sametové revoluci založil agenturu Public History, zaměřenou na vydavatelství a výstavnictví, a také Tiskárnu Flora; začal také vyučovat na Fakultě sociálních věd UK.

Byl radním Prahy 12, zasedal také v zastupitelstvu hlavního města. Od roku 2006 je senátorem. Zabývá se hlavně otázkami migrace, mezinárodních vztahů a historie; na tato témata napsal i několik knih.