11. září 2013

Stanovisko k představám ČSSD o politice ČR vůči Izraeli

Čerstvému stanovisku k politice ČR vůči Izraeli dle představ ČSSD je třeba říci jediné: NE. Česká republika si během posledních dvaceti let vybudovala kredit země, která stojí na straně demokratického státu Izrael a hájí jeho právo na existenci a bezpečí všech jeho obyvatel. Tato pozice udělala naši zemi v zahraničí čitelnou a věrnou svým tradicím.

 
Pozici jakéhosi vyvažování je třeba proto odmítnout jako nezodpovědnou, nepraktickou a neseriózní. Dnes každý ví a měl by vědět, kde jsme, co zastáváme a za čím jdeme. Máme kredit země, která ctí ideály svobody a demokracie a bojuje za ně, třeba sama. Země, která nazývá zlo zlem a dobro dobrem. Naše vlastní historie, trpká zkušenost, kdy ideály je možné nahradit za vyvažování, jsou cesta k otroctví. Před válkou jsme si toto zažili vrchovatě. Neměli bychom usilovat, aby naši vlastní trpkou zkušenost prožil jakýkoli jiný stát a národ světa. Tím více ten, k jehož vzniku tolik Češi přispěli. 
 
Odvolává-li se socdem k prvnímu prezidentu T. G. Masarykovi, měla by jeho kroky sledovat i ve vztahu k židovskému státu. 
Mgr. Tomáš Chalupa

místopředseda strany