1. února 2023

Nové emisní normy Euro 7 je třeba odmítnout! Sněmovní evropský výbor dnes podpořil negativní stanovisko vlády

(www.ods.cz) Sněmovní Výbor pro evropské záležitosti dnes podpořil rámcovou pozici vlády ke spornému návrhu EU na zavedení přísnějších a rozsáhlejších emisních limitů u všech typů vozidel na evropských silnicích. Podle zpravodaje Pavla Staňka z ODS tak poslanci vyslyšeli varování zástupců automobilového průmyslu i odborníků, kteří upozorňují, že požadavky navržené Evropskou komisí povedou k významnému zdražení a snížení dostupnosti automobilů a ve výsledku přispějí k tomu, že v Evropě budou déle jezdit starší vozidla, která způsobují řádově vyšší znečištění. Poslanci současně pověřili předsedu Výboru pro evropské záležitosti, aby přijaté usnesení postoupil v rámci politického dialogu předsedkyni Evropské komise.

„Navrhovaná regulace má dokonce dopadnout také na elektromobily, protože se mají nově měřit mimo jiné emise částic z brzd a otěr pneumatik. Evropská komise tak nepřímo navrhuje zdražit i čistou mobilitu, o kterou doposud cestou omezování spalovacích motorů usilovala. Jde o zcela nesmyslný, nereálný a špatně načasovaný návrh a je dobře, že česká vláda ho odmítla,“ komentoval hlasování výboru Pavel Staněk. Za zcela absurdní považuje fakt, že návrh operuje s limity nových typů emisí, aniž by bylo zřejmé, jakou technologií a způsobem budou měřeny. Otázky budí také nová pravidla pro testování v extrémních podmínkách nebo záměr instalovat do aut on-line monitorovací jednotky.

„Silniční doprava se na emisích CO₂ podílí významnou měrou a je logické hledat cesty, jak tyto emise snižovat. Rozhodně to ale nesmí být za cenu tvrdých sociálních a ekonomických dopadů na náš průmysl a běžné uživatele vozů. Auto není a nesmí být luxus pro vyvolené a jeho dostupnost je navzdory tlaku na technologický pokrok nezbytné zachovat. Svou radikální environmentální politikou Komise jen hazarduje s důvěrou občanů a přispívá k prohlubování propasti mezi vznosnými cíli a reálnými potřebami lidí,“ dodává Staněk.

Diskutovaná opatření jsou součástí Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla s ohledem na jejich emise a životnost baterií (Euro 7) a o zrušení nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009. Nová pravidla jsou palivově a technologicky neutrální a stanoví stejné limity bez ohledu na to, zda vozidlo používá benzín, naftu, elektrické pohony nebo alternativní paliva. S návrhem přišla Evropská komise v listopadu loňského roku a připomínky k návrhům spolu s Českou republikou uplatnily i další členské státy včetně Německa a Francie. V současnosti je návrh projednáván v Parlamentu ČR.

JUDr. Pavel Staněk, MBA

poslanec PČR
předseda oblastního sdružení ODS Hradec Králové
prezident České asociace věřitelů