JUDr. Jiří Pospíšil

sady 5. května 44
301 00  Plzeň

Životopis

narozen v Chomutově 24. listopadu 1975

Vzdělání

1999 magisterské studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni
2002 složení rigorózní zkoušky a získání titulu JUDr.

Politická činnost

od r. 1994 člen strany Občanské demokratické aliance
od r. 1998 člen Občanské demokratické strany

spolupodílel se na založení regionálního sdružení Mladých konzervativců v Plzni

2000 zvolen zastupitelem Plzeňského kraje
2002 - 2006 poslanec Parlamentu České republiky,

jmenován místopředsedou Ústavně právního výboru; člen Podvýboru pro vězeňství

2003 předseda Podvýboru pro justici Ústavně právního výboru a člen Dočasné komise pro otázky Ústavy ČR
od r. 2003 předseda Regionálního sdružení ODS Plzeňského kraje
2006 - 2010 poslanec Parlamentu ČR
4. 9. 2006 – 9. 1. 2007 ministr spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády
9.1.2007 - 8. 5. 2009 ministr spravedlnosti České republiky
od 29.5. 2010 poslanec Parlamentu České republiky
od 13.7. 2010 ministr spravedlnosti České republiky a předseda Legislativní rady vlády

Univerzitní aktivity

od r. 2000 odborný asistent katedry správního práva na Právnické fakultě v Plzni
od 29. září 2009 – 8. 8. 2010 děkan Právnické fakulty v Plzni