Ing. Martin Sedeke

předseda oblastního sdružení

Životopis

Ing. Martin Sedeke se narodil v roce 1966 v Praze, je tedy rodilým Pražanem. Část dětství prožil ve Spolkové republice Německo. Do tehdejšího Československa se vrátil v roce 1977 a od té doby žije v Praze na Jižním Městě. Na FEL ČVUT vystudoval obory Technická kybernetika a Ekonomika a Řízení výroby elektrické energie. Již během studií se věnoval podnikání v oblasti výroby a prodeje sportovních potřeb a sportovního textilu a vybudoval několik firem střední velikosti podnikajících v těchto oblastech.  

Martin Sedeke byl poprvé zvolen zastupitelem pražské městské části v roce 1994, úspěch v komunálních volbách pak zopakoval ještě 4x. V současnosti je zastupitelem hl. města Prahy a místostarostou městské části Praha 11 (Jižního Města). 

Je rozvedený a má dvě dcery. Rád lyžuje a hraje badminton. Mezi jeho koníčky patří i film a divadlo. 

V komunální politice se věnuje územnímu rozvoji. Za svou prioritu považuje pomoc v rozvoji Prahy tak, aby její rozvoj odrážel měnící se potřeby jejích obyvatel a Praha tak zůstala městem, kde se dobře žije a udržela si pozici jednoho z nejkrásnějších a pro život nejlepších měst na světě. 

Jeho motto je: „Není důležité kolikrát padneš, důležité je, abys vždy znovu vstal.“