Životopis

Ing. David Novák se narodil v roce 1966 v Pardubicích, kde také absolvoval základní školu a následně gymnázium. V roce 1988 dokončil Vysokou školu zemědělskou v Praze.

V témže roce získal studijní pobyt a zároveň i místo odborného asistenta na této škole. V roce 1991 se přestěhoval se svojí rodinou z Prahy do Chocně, odkud postupně vyřizoval restituci rodinného majetku v Uhersku a Pardubicích. V roce 1992 převzal v restituci rodinný zemědělský statek v Uhersku a začal s manželkou Jarmilou hospodařit na tomto komunisty poničeném majetku. Zemědělský statek je zaměřen nejen na živočišnou a rostlinnou výrobu, ale také na její zpracování do konečného výrobku, takzvaně s adresnou kvalitou. V potravinářských provozech se zabývá pekařskou výrobou a zpracováním masa. V zemědělství provozuje polní výrobu obilí a krmení pro dobytek. V živočišné výrobě se firma věnuje produkci mléka, hovězího a vepřového masa nebo vyrábí peletky. Provozuje obchody pod značkou Obilka a Český sedlák. Zaměstnává téměř 30 lidí z blízkého okolí. 

Od devadesátých let se David Novák věnuje také zakládání a tvorbě odbytových organizací zemědělců v oblasti mléka a rostlinných komodit. Je předsedou družstva Agroodbyt ČR, členem Odbytového hospodářského družstva v Pardubicích a členem Agrární komory. 10 let předsedal mlékařskému odbytovému družstvu ve východních Čechách.

Je pravicového politického smýšlení a křtěný evangelík. Členem ODS je od roku 1998. Je ženatý, má dvě dospělé dcery.