Ing. Zdeněk Kovářík

člen oblastní rady

Životopis

Ing. Zdeněk Kovařík se narodil 19. prosince 1961 v Praze, kde žije dosud. Vystudoval Gymnasium Budějovická v Praze 4 se zaměřením na matematiku a fyziku, a poté ČVUT mezifakultní obor Systémového inženýrství v investiční výstavbě. 

Po škole působil v ČKD Polovodiče, kde se podílel roku 1989 na vzniku a vedení známého Občanského fóra. Po roce 1990 začal podnikat v oblasti softwaru jako fyzická osoba, následně spoluzakládal menší technologickou firmu, kde působí dodnes. 

V letech 1994 až 2002 byl radním hl. města Prahy pro územní rozvoj, bytovou politiku a investic do infrastruktury. Poté byl ředitelem dvou státních příspěvkových organizací pro dvě různá ministerstva. Působí jako zástupce tajemníka městské části Praha 1 pro finance a hospodářství. 

Šest volebních období byl členem Zastupitelstva městské části Praha 4, poslední dvě období je místostarostou MČ Praha 4 nejprve pro investice a sport, nyní 1. místostarostou pro finance, evropské fondy a dopravu. 

Byl zakládajícím členem ODS. Je ženatým otcem dvojčat, celoživotním pražským patriotem, ve sportu již jen fanouškem, má rád hory, zimu a dobrou četbu i muziku.