18. dubna 2017

Lanové centrum bude atrakcí lesoparku v Počaplech

Souměrně s nepřetržitým růstem počtu obyvatel Králova Dvora rostou jejich požadavky na volnočasové využití. Vedení Králova Dvora tyto potřeby reflektuje a budování sportovišť, míst pro odpočinek či kulturní vyžití patří mezi jednu z priorit. Během posledních let vyrostly cyklostezky, multifunkční hřiště a hala, dětská hřiště ve všech lokalitách města a mnoho dalšího.

„Jedním z našich plánů na nejbližší období je obnova lesoparků v Počaplech a v budoucnu i v Zahořanech. Na oba již existují projekty a myslím, že nabídnou vyžití napříč všemi generacemi,“ říká starosta Petr Vychodil. Město Králův Dvůr nyní podává žádost o dotaci na I. etapu revitalizace lesoparku v Počaplech z fondů Ministerstva zemědělství ČR. „Žádost podáváme na částku cca 2 miliony korun z celkových 2,5 mil. Kč. Vše se samozřejmě může po výběrovém řízení změnit. Termín realizace u počapelského lesoparku máme předběžně stanoven na rok 2018. Pokud neuspějeme, budeme se snažit lesoparky postupně revitalizovat z vlastních zdrojů,“ přibližuje starosta Vychodil.
Lesopark v Počaplech je v borovém háji nad kostelem. Hlavní dominantou by mělo být velké přírodní lanové hřiště poblíž stávající cyklostezky. Hlavní cílovou skupinou lanového centra budou školní děti, ale svoje si zde v podobě kolotočů, pískovišť a prolézaček najdou i ti nejmenší. Všechny cesty budou upraveny přírodními povrchy a na odpočinkových místech vznikne piknikoviště, malý altán, dobrodružná stezka či tobogán.
Podobné plány má v budoucnu vedení města i s lesoparkem v Zahořanech. Ten byl v osmdesátých letech vyhlášený diskotékami na přírodním parketu. „Samozřejmě,
že chceme vše konzultovat s místním osadním výborem a obyvateli Zahořan,“ připomněl Petr Vychodil. Jelikož se lesopark nachází ve svahovitém
terénu, bude zpřístupněn jak po schodech, tak po spirálovité cestě. Současně budou vytvořeny průřezy v lesním porostu, aby se otevřely výhledy na Králův Dvůr
a mohla vzniknout klidná oddechová místa s lavičkami. V Zahořanech by měl v budoucnu v centru lesoparku altán obklopený cvičebními a herními prvky. „Vě
řím, že se nám finance podaří získat a našim občanům přidat další krásná místa k odpočinku,“ dodává starosta Petr Vychodil.
Starosta Petr Vychodil byl dále mimo jiné zastupiteli města pověřen jednáním s ŘSD o odkupu pozemku v místní části Levín, kde by měl vzniknou velký odpočinkový park. „Je to práce na několik let, ale projekty chceme mít připraveny minimálně na tři roky dopředu, abychom mohli promptně žádat o dotace. V Levíně v příštím roce plánujeme vybudování dětského hřiště a dalšího pak poblíž bývalého kina v Počaplech,“ prozradil závěrem starosta Králova Dvora.