27. dubna 2012

Tisková zpráva OS ODS Vyškov

TISKOVÁ ZPRÁVA


Školní hřiště ve Vyškově opět ožívají i po vyučování

Vyškov, 16. dubna 2012 - Začátkem dubna odstartoval další ročník projektu města Vyškova, který dětem a mládeži umožňuje zdarma v odpoledních hodinách sportovat na školních hřištích.

Projekt „Asistent pro volný čas dětí a mládeže“ je ve městě Vyškově realizován každoročně již od roku 2001 v období jarním, letním a podzimním. V roce 2012 byl zahájen 2. dubna a potrvá až do 27. září s prázdninovou přestávkou od 16. července do 10. srpna. Do projektu se letos stejně jako v loňském roce zapojily základní školy Purkyňova 39, Morávkova 40 a Na Vyhlídce 12. Jednotlivá sportoviště jsou otevřena od pondělí do pátku 4 hodiny denně.

Mimo prázdniny, tedy od 2. 4. do 29. 6. a od 3. 9. do 27. 9. je možné sportovat na hřišti ZŠ Purkyňova 39 každý všední den v čase od 14.30 do 18.30 h, na ZŠ Morávkova 40 v čase od 15.00 do 19.00 h a na ZŠ Na Vyhlídce 12 potom v pondělí a úterý od 15.00 do 20.00 h, ve středu a pátek od 15.00 do 18.00 h a ve čtvrtek od 15.00 do 19.00 h. O prázdninách, tj. od 2. 7. do 13. 7. a od 13. 8. do 31. 8. školní hřiště otevřena následovně: ZŠ Purkyňova PO-PÁ 16.00-20.00 h, ZŠ Morávkova 16.00-20.00 h a ZŠ Na Vyhlídce 9.00-13.00 h.

Na hřištích je vždy v uvedených hodinách přítomen asistent, který sportujícím dětem a mládeži bezplatně zapůjčí sportovní potřeby. Současně se asistenti podílejí na rozvoji morálních vlastností dětí a talentované děti směřují k pravidelné organizované sportovní činnosti u klubů a oddílů. Asistenti jsou samozřejmě připraveni v případě potřeby poskytnout i první pomoc zraněnému.

Náklady na uskutečnění projektu Asistent pro volný čas dětí a mládeže se v letošním roce pohybují kolem 130 tisíc korun. V této částce je zahrnuta mzda asistentům a pořízení rozličného sportovního vybavení. V současné době město usiluje o dotaci z Jihomoravského kraje, která by s financováním projektu pomohla.

 

O oblíbenosti projektu a hojném využívání jeho nabídky svědčí návštěvnost hřišť v minulých letech. V loňském roce město na třech školních hřištích, která jsou do projektu zapojena i letos, zaznamenalo téměř 6 tisíc návštěv. Mezi nejoblíbenější aktivity patřily zejména míčové hry, zejména fotbal, volejbal, nohejbal, basketbal, také florbal či stolní tenis.

Město Vyškov projekt Asistent pro volný čas dětí a mládeže uskutečňuje v rámci prevence sociálně patologických jevů. Napomáhá k tomu, aby mládež díky této nabídce trávila svůj volný čas smysluplně, aktivně, ve vhodném prostředí, pozitivně rozvíjela svoji osobnost. Nenásilnou formou se také učí jednat s vrstevníky, učí se toleranci, porozumění, získávají kladný přístup k majetku, který není v jejich vlastnictví. Dohled asistentů byl navíc již v předchozích letech velmi vítán ze strany rodičů i veřejnosti, neboť nedocházelo k incidentům, vandalismu a rovněž tak bylo minimalizováno riziko případného zranění při sportování. Vzhledem k tomu, že sportoviště jsou v rámci projektu přístupná bezplatně, mohou být dobře využívána i dětmi z rodin, jejichž sociální a ekonomická situace jim nedovoluje navštěvovat placené organizované sportovní a herní aktivity.

 

Třídění bioodpadu ve Vyškově se již zabíhá

Vyškov, 16. dubna 2012 - Od 2. dubna se ve Vyškově vyváží bioodpad. Město tak udělalo další krok v třídění odpadů. Úzce při tom na základě smluvního vztahu spolupracuje se společností RESPONO, a.s.

V průběhu měsíce února a března byly prostřednictvím pracovníků společnosti RESPONO, a.s. zapůjčeny občanům bydlícím v rodinných a bytových domech ve Vyškově speciální sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad. Cílem je odklonit biologicky rozložitelný odpad ze směsného komunálního odpadu. Na pořízení speciálních nádob, včetně svozové techniky, získala RESPONO, a.s. dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši 500 000 EUR. Ve Vyškově a v jeho místních částech bylo postupně rozmístěno přes 2 700 kusů sběrných nádob hnědé barvy o objemu 140 l, 240 l, 770 l.

Sběrné nádoby o objemech 140 l a 240 l jsou konstruovány tak, aby v nich bioodpad vydržel na přímém slunci i 14 dnů, aniž by docházelo k zahnívání a ke vzniku zápachu. Intenzivním provětráváním je totiž do vytříděného bioodpadu v nádobě přiváděn kyslík, podporující aktivitu mikroorganizmů.

 

Tyto hnědé nádoby slouží k odkládání zbytků jídel rostlinného původu, ovoce a zeleniny, zbytků pečiva a obilnin, květin, kávového odpadu včetně filtrů a ubrousků, čajových sáčků, trávy, plevele, košťálů a celých rostlin, listí, sena, slámy, větví do průměru 5 mm (nalámaných nebo nasekaných).

Před separací bioodpadu končila jeho převážná většina na skládce. Vhodným zpracováním lze však z něho vyrobit kvalitní hnojivo nebo dokonce elektrickou energii a teplo v bioplynové stanici, která se výhledově ve Vyškově postaví. Do doby realizace výstavby bioplynové stanice ve Vyškově se bude vyseparovaný biologicky rozložitelný odpad dočasně svážet na okolní kompostárny.

 

Svoz bioodpadu probíhá vždy v sudém týdnu, svoz směsného komunálního odpadu v zástavbě rodinných domů v lichém týdnu. Interval svozu směsného komunálního odpadu tak byl v zástavbě rodinných domů upraven na čtrnáctidenní.

 

 

ZOO Park a DinoPark a hvězdárna ve Vyškově tvoří jeden

celek

Vyškov, 16. dubna 2012 - Vyškovský ZOO Park a DinoPark vstupují do nové turistické sezony v trojici. Přibyla k nim totiž i hvězdárna, která bude veřejnosti přístupná i přes den, v rámci společné vstupenky. Návštěvníky navíc čeká řada novinek.

ZOO Park Vyškov, příspěvková organizace města, se před několika lety spojila s komerčním DinoParkem, od té doby do Vyškova proudí během turistické sezony desetitisíce návštěvníků. A opět se mají na co těšit.

Oblíbený DinoPark letos vstoupil 31. března již do své sedmé sezóny. Největší letošní novinkou DinoParku je přestavba zdejšího trojrozměrného kina na čtyřrozměrné. Součástí celodenního promítání tak je nově i pohyblivá podlaha a umělý vítr. Ve 4D kině návštěvníci v sezóně 2012 zhlédnou zhruba dvanáctiminutový film Triceratops – strhující dobrodružství malého mláděte, které budou diváci doprovázet od jeho dětství až po dospělost, kdy si založí vlastní rodinu. Film včetně hudby a průvodního slova byl vyráběn speciálně pro DinoPark a je promítán pouze zde. Další novinkou letošní sezóny je devět metrů dlouhý robotický model liopleurodona, obávaného masožravého mořského plaza, kterého lidé znají i z filmu Jurský park. Nově je ve Vyškově k vidění i suchozemský polacanthus, šestimetrový býložravec, který žil před sto dvaceti pěti miliony let.

V současné době je v DinoParku na šestihektarové ploše k vidění téměř sedmdesát statických i pohyblivých modelů prehistorických ještěrů v životní velikosti. Zajímavostí a oblíbenou atrakcí je již dobře zavedená přeprava ze zooparku do DinoParku speciálními Dinoexpresy. Loni navštívil DinoPark ve Vyškově již miliontý návštěvník, celková návštěvnost obou zařízení, tj DinoParku a ZOO Parku byla v loňském roce sto devadesát tisíc lidí.

Do DinoParku se lidé mohou zatím vypravit o víkendech, prázdninách a svátcích od 9:00 do 18:00 hodin, od 19. května bude otevřen denně. Společné vstupné do DinoParku a ZOO Parku činí letos 160 Kč pro dospělé, děti od 3 do 15 let a studenti zaplatí 110 Kč. Jednorázové vstupné je tak navýšeno o 10 Kč z důvodu zařazení hvězdárny do prohlídky DinoParku.

ZOO Park jako takový je otevřen celoročně. Je zaměřen především na chov primitivních i exotických druhů domácích a hospodářských zvířat z celého světa. V současné době chová na 456 zvířat ve 133 druzích nebo plemenech. Od června roku 2011 je zde otevřeno pro školy a odbornou i laickou veřejnost centrum pro environmentální výchovu Hanácký statek. K vidění je tu replika statku, která představuje ukázku života na venkově v 19. století, včetně chovu vybraných domácích zvířat (králík, ovce, holub) a vlastní expozice centra. Centrum je členěno do osmi tematických celků: Expozice zemědělské usedlosti (včetně dobových zemědělských strojů), Vzduch a klima, Voda, Půda, Krajina a biomasa, Člověk využívá zvířata, Zvířata využívají člověka a Biologické stavby. I Hanácký statek je otevřen celoročně.

Od loňského roku je ve správě ZOO Parku i vyškovská hvězdárna. Kromě toho, že v letošní sezoně bude během každodenního provozu DinoParku nově přístupná návštěvníkům v rámci jeho prohlídky, nabízí za příznivého počasí i večerní program, a to každé úterý a pátek. Zhruba hodinový program se skládá z krátkého úvodu (prezentace na témata týkající se sluneční soustavy, vzdáleného vesmíru nebo souhvězdí), po kterém následuje pozorování noční oblohy pomocí techniky na pozorovatelně. Vedle tohoto večerního pozorování hvězdárna nabízí také několik výukových programů pro mateřské, základní a střední školy, které se konají jak přímo na školách, tak v prostorách hvězdárny a ve vzdělávacím centru Hanácký statek. Zájemcům z řad veřejnosti jsou zase určeny přednášky odborníků na aktuální témata v oboru astronomie. Hvězdárna se může pochlubit také novým dalekohledem pro denní pozorování.

Navštivte www.zoo-vyskov.cz

 

Vyškov slavnostně otevře turistickou sezonu 2012

Město Vyškov a TIC vás srdečně zvou na slavnostní otevření letošní turistické sezony ve Vyškově. Kulturní program se soutěžemi a hrami pro děti se uskuteční v sobotu 28. dubna od 9 do 11 hodin na Masarykově náměstí. Na tentýž den připravil Klub českých turistů Vyškov tradiční Pochod osvobození města Vyškova. V rámci jeho 40. ročníku budou moci příznivci turistiky vyrazit na trasy určené pro pěší (11, 16, 25, 33 a 52 km), pro cyklisty (40, 60, 110 km) a pro děti s doprovodem (k dopravnímu hřišti, bikrosce a do leteckého muzea - doprava na letiště a zpět zajištěna autobusem). Start a cíl pro pěší a cyklisty bude probíhat průběžně od 6 do 17 hodin v restauraci na vlakovém nádraží ve Vyškově, pro dětskou trasu start od 8.30 do 10.30 h u Turistického informačního centra na Masarykově náměstí, cíl na bikrosce do 13 hodin. 40. výročí pochodu bude věnována i výstava v Turistickém informačním centru. Její zahájení je naplánováno na 23. dubna v 16 hodin, výstava potrvá až do 5. května.

 

 

 

Karel Jurka

předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení
místostarosta

Štítky:
tisková zpráva