Bc. Jakub Nekolný

zastupitel města

Náměstí Husovo 70
282 24  Český Brod

Životopis

Dovolte mi, abych se Vám v krátkosti představil. Je mi 41 let, jsem ženatý a mám dva syny. Studoval jsem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy obor demografie - ekonomie a  před příchodem do veřejné správy jsem pracoval v soukromém sektoru jako společník pořadatele festivalu Rock for People společnosti Ameba Production. Ve vedení města Český Brod mám tu čest být od roku 2000 a od roku 2010 jsem starostou města.

Ze svého působení vím, že regulacemi se má šetřit jen na ty nejnutnější případy a obce, kraje i stát by měly mít pouze nejnutnější majetky pro efektivní správu věcí veřejných. Veřejná správa je v celém našem státě přebujelá a je povinností na každém jejím článku hledat ta nejefektivnější řešení. Není zločinem převod například zdravotních činností či veřejné dopravy do soukromých rukou. Je však nutné takovéto procesy provádět transparentně a s co možná nejširším zapojením odborné i laické veřejnosti, aby v konečném výsledku pozitivní dopady těchto kroků nebyly zastíněny osobním obohacením různých podnikavců.  

Nutnou podmínkou pro kvalitní výkon veřejné správy je kvalitní výběr odborně zdatných zaměstnanců a spolupracovníků. To se bohužel v minulém období na krajské úrovni moc nedařilo a po sociálně demokratické noci dlouhých nožů byli do funkcí jmenováni různí kamarádi a podivíni. Tato skutečnost se okamžitě odrazila ve výkonu krajského úřadu a konečné dopady všichni známe. Vznik krajů nepovažuji za šťastný nápad, ale odpovědná reprezentace může škody minimalizovat.