29. srpna 2020

Rozšiřování dolu Turów ohrožuje pitnou vodu pro Frýdlantsko. Vláda neudělala nic, samosprávy si musí poradit samy

(www.ods.cz/region.liberecky) V neděli 30. 8. 2020 proběhne v oblasti zvané Trojzemí v česko-polsko-německém příhraničí Libereckého kraje další z řady protestů proti rozšíření a prohloubení polského hnědouhelného dolu Turów, které pro českou stranu znamená reálnou hrozbu ztráty podzemní vody. Protestu se zúčastnil také starosta Frýdlantu za ODS Dan Ramzer, který proti rozšiřování dolu dlouhodobě bojuje.

„Již pět let naše české samosprávy, Liberecký kraj a vodárenské společnosti protestují proti záměru polské těžební společnosti PGE rozšířit a prohloubit tento povrchový důl. Společnost PGE s námi ale, stejně jako polské vládní úřady a místní samosprávy, partnersky nekomunikuje. Protože vláda ČR nebyla schopna za poslední tři roky vymoci od polské strany nic, začaly se místní samosprávy ve spolupráci s Libereckým krajem a občanskými iniciativami, formou stížností a petic obracet přímo na Evropský parlament a Evropskou komisi. Na jaře se vše dostalo na půdu nejen evropských institucí, ale i na úroveň obou komor Parlamentu ČR. Jsme rádi, že můžeme opět podpořit iniciativu nevládních organizací, které směřují proti zvůli a nekomunikaci polské strany,“ vysvětluje Dan Ramzer.

Dan Ramzer

kandidát na hejtmana Libereckého kraje
člen výkonné rady
předseda klubu krajských zastupitelů
starosta města
předseda regionálního sdružení