Životopis

Pocházím ze Strakonic a zde jsem také absolvoval základní školu F. L. Čelakovského. Poté jsem pokračoval na střední průmyslové škole, kde jsem se věnoval oboru strojírenství a úspěšně jsem jej dokončil. 

Mým středoškolským obdobím provázely nejen učebnice, ale i mezinárodní programy, které mi rozšířily obzory. Účast na pochodu proti antisemitismu byla pro mě důkazem mého závazku k vzájemnému respektu a různorodosti. Program DOFE (The Duke of Edinburgh's International Award) mě posunul k osobnímu růstu a dobrovolnické činnosti, která mi otevřela nové perspektivy. 

V tuto chvíli stojím na důležité křižovatce svého dosavadního vývoje. Možnost studovat na Západočeské univerzitě obor Společnost a politika (politologie) vnímám jako přirozené pokračování mého růstu. Díky získaným zkušenostem se mé zájmy nyní soustřeďují na hlubší zkoumání politických procesů a společenských událostí. 

Jsem pevně přesvědčen, že hodnoty jako respekt, zodpovědnost a rozvoj jsou klíčové pro budování úspěšné a spravedlivé společnosti. Těším se, že svým přínosem budu moci napomoci ODS v dosahování těchto cílů.