Ing.arch. Kristina Cuřínová

Životopis

Zbraslav pro mě znamená domov. Na Zbraslavi žiji od narození, bydlím zde a nyní i pracuji. Žije zde má rodina a mnoho přátel. Osud Zbraslavi mi rozhodně není lhostejný. Ráda bych, aby se s námi a našimi potřebami v čase posouvala dynamicky vpřed a zároveň neztrácela svůj bývalý věhlas a svoji malebnost. Proč se tak zbrzdil, až zastavil vývoj této městské části v kontrastu s vývojem jiných městských částí či okolních obcí? Proč stále slýchám stejné dotazy, proč to právě na Zbraslavi nejde? Pro mě jako architekta je nesmírně těžké denně vidět nevyužitý potenciál Zbraslavi, a zejména jejích veřejných prostor. Jsem přesvědčena, že tyto veřejné prostory by bylo možno využít účelněji ku prospěchu nás všech, Zbraslav nastartovat a naplánovat v jeden prosperující logický celek bez dočasných řešení. Mým cílem je přivést smysluplné investice do projektů i veřejného prostoru a skutečně je realizovat.