29. ledna 2013

Tisková zpráva

V Mostě se v pondělí 28. ledna sešel Oblastní sněm ODS, který volil nové vedení na další dva roky.

Post předsedy Oblastní rady ODS Most obhájil Michal Marek.

Místopředsedkyní byla zvolena Drahomíra Miklošová (starostka Obrnic)

a druhým místopředsedou se stal Anton Stehlík (místostarosta Mariánských Radčic).

Mgr. Eva Böhmová

asistentka regionální manažerky

Štítky:
tisková zpráva