plk. gšt. v záloze PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA

Životopis

PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA, se narodil v roce 1965 v Praze. Vystudoval historii a ruský jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zároveň je absolventem doktorandského studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Titul MBA získal v oboru bezpečnostní a krizový management a absolvoval rovněž Kurz generálního štábu na Univerzitě obrany v Brně.

V letech 1992–2019 byl vojákem z povolání (naposledy v hodnosti plukovníka generálního štábu). V letech 1989–2012 pracoval jako historik, později zástupce ředitele Vojenského historického ústavu v Praze, v letech 2012–2014 byl poradcem několika ministrů obrany. Od března 2014 do prosince 2019 zastával funkci ředitele odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany, kde se zásadním způsobem zasloužil o vytvoření přelomové koncepce péče o válečné veterány, zasazoval se o obnovu hrobů čs. legionářů v zahraničí (zejména na území Ruské federace, Ukrajiny a Slovenska) a řídil péči o válečné hroby na území České republiky. 2002–2012 zastával funkci prezidenta České komise pro vojenské dějiny.

Je autorem nebo spoluautorem tří desítek monografií, několika desítek článků a odborných studií i 35 výstav. Spolupracoval na řadě televizních dokumentů včetně cyklů Heydrich – konečné řešení, Raport o Velké válce a Tajemství rodu.

Od roku 2012 je pravidelným hostem populární relace Českého rozhlasu Jak to vidí a v roce 2011 byl hlavním odborným poradcem celovečerního filmu Lidice (režie Petr Nikolaev).

Od roku 1998 působil rovněž jako vysokoškolský pedagog na různých vysokých školách v České republice (Fakulta sociálních věd UK, Filozofická fakulta UK, CEVRO Institut, Univerzita obrany v Brně) a věnuje se i rozsáhlé přednáškové činnosti. Dne 27. října 2006 mu bylo uděleno čestné občanství obce Lidice. V únoru 2020 byl jmenován ředitelem Památníku Lidice.

Hovoří anglicky, rusky, srbsky a česky. Je ženatý a má čtyři děti.