Akce Poslanecké sněmovny proti rakovině II se zaměřuje na prevenci onkologických onemocnění v krajích

7. února 2024
Akce Poslanecké sněmovny proti rakovině II se zaměřuje na prevenci onkologických onemocnění v krajích

(www.psp.cz) U příležitosti Světového dne boje proti rakovině uspořádal ve Sněmovně spolek Hlas onkologických pacientů už druhý ročník akce Poslanecká sněmovna proti rakovině. Jejím smyslem je i tentokrát zvýšit povědomí o této chorobě a zároveň zaměstnance i poslance Sněmovny prakticky informovat o souvisejících preventivních opatřeních. Letos je kladen zvláštní důraz na srovnání situace onkologické léčby v jednotlivých českých krajích.

Zaměstnanci i volení zákonodárci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR mají i letos ve sněmovním Sále státních aktů příležitost navštívit druhý ročník akce nazvané Poslanecké sněmovna proti rakovině. Akce, kterou pořádá Hlas onkologických pacientů, si klade za cíl připomínání prevence, screeningových programů a důležitosti časné diagnostiky a léčby onkologických onemocnění.

„Ročně u nás podlehne onkologickým onemocněním až 28 tisíc lidí. Jak bohužel vidíme, tato nemoc se nevyhýbá vůbec nikomu. Mnohdy i kvůli zanedbané prevenci. Věříme, že pokračováním akce Sněmovna proti rakovině můžeme přispět nejen k potřebné osvětě, ale i ke zvýšené pozornosti věnované právě prevenci,“ uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Akci, která se koná v rámci nedávného Světového dne boje proti rakovině, pořádají pacientské a podpůrné neziskové organizace sdružené ve spolku Hlas onkologických pacientů. V letošním roce se akce zaměřuje na informování o situaci onkologické léčby a zapojení občanů do screeningových programů v jednotlivých krajích. Až do pátku 9. února tedy budou v prostorách Poslanecké sněmovny vystaveny roll upy s daty a členové Hlasu onkologických pacientů budou v tyto dny na místě k dispozici pro dotazy, edukaci i ukázku samovyšetření prsu a varlat.

„Je smutná pravda, že každý třetí občan naší země se setká s onkologickým onemocněním. Cílem našich aktivit tedy je šířit osvětu a informovanost o účinných způsobech prevence a zároveň zaměřovat naše odborné působení na základě vědecky ověřených dat z jednotlivých tuzemských regionů,“ doplnila předsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů Petra Adámková.

Akci i letos zaštítili předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, ministr zdravotnictví vlády ČR Vlastimil Válek a předsedkyně sněmovního Výboru pro zdravotnictví Zdenka Němečková Crkvenjaš. „Informovanost občanů a aktivní prevence je naprosto zásadním nástrojem v boji s rakovinou, protože je-li nádorové onemocnění zachyceno v časném stádiu, má léčba obvykle větší šanci na úspěch a může pacientovi výrazně zvýšit kvalitu života. V České republice máme jednu z nejštědřejších nabídek screeningových programů na světě, a i nadále ji posilujeme. A pacientské organizace mají v boji s rakovinou nezastupitelnou roli, za což jim děkuji,“ dodal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Revoluce v medicíně. To je to, co v posledních deseti letech probíhá v oblasti léčby rakoviny snad všech druhů. Ze své praxe vím, že nález melanomu, tedy rakoviny kůže, byl před 25 lety téměř jistě rozsudek smrti. Dnes už to neplatí. A podobně jsou na tom i kolegové v ostatních oborech. I čtyřcentimetrový nádor plic nemusí znamenat úplnou katastrofu. Obecně platí, že dříve beznadějné případy přežívají řadu let. U léčby jakékoli rakoviny ale platí jedna zásadní a důležitá věc. Čím dříve se nemoc objeví, tím větší má pacient šanci na léčbu a vyléčení. Proto je jednou z nejdůležitějších částí léčby prevence. Nechte se proto, prosím, vyšetřit podle doporučení lékařů. Možná si tím zachráníte život,“ uzavřela předsedkyně sněmovního zdravotního výboru Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Zdenka Němečková Crkvenjaš

předsedkyně výboru pro zdravotnictví PS PČR
poslankyně PČR
členka programového týmu pro zdravotnictví