Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip.

Životopis

JINDŘICH VOBOŘIL

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI PODANÉ RUCE O.P.S.

Motto: „Brno - bezpečné město bez plošných lock downů“

 

Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip. (*1966) patří mezi přední odborníky v oboru závislostí, což dokládá jeho více než třicetiletá zkušenost s vedením a rozvojem zdravotnických a sociálních služeb pro prevenci a léčbu závislostí, kterým se věnuje od konce 80. let 20. století.

Jindřich Vobořil vystudoval práci s mládeží na Univerzitě J. E. Purkyně v Olomouci (Mgr.) a postgraduálně absolvoval John Moores University v Liverpoolu, Fakultu aplikované psychologie, obor Užívání drog a závislosti. Certifikát poradenské kvalifikace získal na Greenwich College v Londýně. V roce 2006 mu byl udělen postgraduální certifikát systemické psychoterapie v Institutu systemické terapie v Praze.

Do roku 2010 působil Jindřich Vobořil jako předseda a výkonný ředitel Sdružení Podané ruce, o.s., které se pod jeho vedením stalo jednou ze dvou největších nevládních organizací v České republice v oblasti prevence a péče o lidi s problémem se závislostí. Podílel se na projektech financovaných Evropskou komisí a své rozsáhlé zkušenosti zúročil i v mezinárodním měřítku: vytvářel programy a konzultačně a lektorsky působil v Maďarsku, Afghánistánu, Velké Británii, Rusku, Bolívii, Kolumbii, Ekvádoru, Peru a v dalších zemích. Jako konzultant pracoval mj. pro Evropskou unii, OSN a Open Society Fund, Andian Community.

V letech 2010 až 2018 působil ve vysoké státní funkci Národního protidrogového koordinátora, výkonného místopředsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a ředitele Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Byl přímo podřízen pěti premiérům ČR, byl tvůrcem celé řady vládních dokumentů, legislativních úprav, zastupoval ČR při mezinárodních bilaterálních i multilaterálních jednáních na nejvyšší úrovni, kde byl často alternátem či hlavou delegace ČR. Zasloužil se především za transparentní řešení financování systému prevence a léčby závislostí, byl významným advokátem prevence užívání legálních drog (alkohol a tabák) u dětí a mladistvých a spolu-řešitelem zákona, který se zaměřil na hazard a patologické hráčství. V neposlední řadě je také řešitelem zákona, který v roce 2013 umožnil přístup tzv. léčebnému konopí.

Ve svých odborných i lidských postojích vždy hledal vyváženost mezi svobodami jednotlivce, vědeckým přístupem k prevencí a pomoci lidem s problémem se závislostmi. Byl vždy podporovatel spíše preventivního, než restriktivního přístupu, se zapojením co nejširší komunity.

Od roku 2019 je ředitelem Společnosti Podané ruce o.p.s., která poskytuje komplexní systém adiktologických služeb pro osoby s problémem se zavislostí a jejich blízké v České republice. Společnost se zabývá také dalšími oblastmi: prevencí přenosných nemocí, pomocí mládeži v nízkoprahových klubech, ale také duševním zdravím, práci s lidmi bez přístřeší či práci s lidmi ve věznicích.

Společnost Podané ruce o.p.s. se pod vedením Jindřicha Vobořila stala klíčovou organizací ve městě Brně, která po příchodu pandemie onemocnění COVID-19 zajišťovala a doposud zajišťuje testování pro širokou veřejnost v testovacím stanovišti na brněnském výstavišti (https://covidtestbrno.cz/ ) a v poslední době se angažuje i v oblasti očkování pomocí mobilních očkovacích center v očkovacích kamionech a je provozovatelem Očkovacího centra Bohéma v objektu brněnského Janáčkova divadla.

Jindřich Vobořil je také drobným podnikatelem a ze svých zisků vždy vkládal prostředky do veřejně prospěšných aktivit. Je zakladatelem Think tanku Racionální politiky závislostí, který je konzultantem napříč sněmovními stranami a dalšími instituty. V neposlední řadě je také zakladatelem Liberálního fóra 2020 – platformy, která vychází z liberálně konzervativních postojů ODS a je stálým diskuzním fórem, které hledá liberálně konzervativní recepty na aktuální politické dění v národní i mezinárodní politice (https://www.liberalni-forum2020.cz/).

Jindřich Vobořil hovoří plynně anglicky a španělsky. Je věřící a zajímá se o propojení křesťanství a liberálně-konzervativní politiky.