12. července 2020

Proč startujeme Ozvěny ze zastupitelstva?

Vážení spoluobčané, od konce července vám budeme přinášet informace o projednávaných věcech a důležitých rozhodnutích radnice a zastupitelů Nového Města nad Metují. Naší ambicí není jen výčet problémů, jejich popis a kritika. Budeme přinášet svůj pohled na věc ve smyslu řešení věcí "jak ano". Motivuje nás k tomu status quo ve vedení města, které naopak hledá stále argumenty "jak a proč ne".

Jak jsme předeslali v článku na našem webu 8. července 2020, startujeme seriál „Ozvěny ze zastupitelstva“. Níže vysvětlení proč to celé chceme dělat a co můžete od Ozvěn očekávat.

VĚCI VEŘEJNÉ - OBECNĚ

Je pochopitelné, že ne každý občan Nového Města nad Metují má čas a chuť sledovat důležitá rozhodování a rozhodnutí vedení našeho města. Je i lidsky přirozené, že zájem o věci veřejné se zesiluje až ve chvílích, kdy se to každého z nás týká. Jako příklad můžeme uvést třeba plány urbanistů kopat přes náš pozemek kanalizaci nebo postavit v sousedství našich domků objekt s mnoha patry, nebo že nám někdo chce zrušit obchod, kam chodíme desetiletí… Tento stav (občan se příliš nezajímá o dění) je zcela standardní, pokud vše funguje tak, jak má… tj. že stát či kraj nebo město co nejméně zasahují do jejich životů. Svým občanům mají především vytvářet co nejlepší podmínky pro naplnění jejich plánů a cílů, podporovat kulturu a sport, vzdělávat a vychovávat, řešit péči o zdraví a bezpečnost. V neposlední řadě pomáhat těm, kteří pomoc potřebují (každý z nás jednou bude senior, každému z nás se může v životě stát něco nepříjemného a bude potřebovat pomoci…).

VĚCI VEŘEJNÉ V NAŠEM MĚSTĚ

V našem městě však výše popsané již řadu let nefunguje dobře. Město se potřebám svých občanů (poplatným dvacátému prvnímu století) věnuje minimálně. O nějakém strategickém rozvoji (přestože strategický plán rozvoje města se opakovaně aktualizuje), už vůbec nemůže být řeč. Zkuste si zapátrat v paměti, co tu máme za posledních 10 let nového... A když už se nějaký projekt konečně připravuje, tak občan má nakonec dojem, že nebyl řádně a ve správný čas informován nebo že významu místa a stavby nebyla věnována dostatečná pozornost (viz Kino 70). Nezřídka se pak až jako zhrzená manželka o milence svého partnera dozvídá poslední o stavbách a úpravách, které se ho přímo týkají nebo jsou v těsném sousedství. Je sice pravda, že na webu města je možné si stáhnout zápisy jak z rady i zastupitelstva města, dokonce je zde dostupný i zvukový záznam jednání ZM. Nebo si koupit Zpravodaj a pročíst si naopak velmi stručný přehled projednaných bodů. Jak ale hlasovali ti, kterým jste dali svým hlasem ve volbách důvěru, se již nedozvíte. Stejně tak těžko hledáte, jaká byla doporučení odborných komisí a výborů, které mají napomáhat odpovědnému rozhodování radních a zastupitelů.  

CO S TÍM?

Naši zastupitelé se snažili rok a půl tyto věci změnit. Bohužel se to nedařilo dostatečně a my jsme již nechtěli být dál součástí tohoto nerozvoje města, způsobu komunikace (vlastně nekomunikace) vedení města s občany. Proto pan Miroslav Jarolímek rezignoval na práci v radě a proto se ODS rozešla se svým lídrem, místostarostou Liborem Hovorkou. A to byl pan Hovorka na počátku tohoto volebního období naší nadějí jako „náš člověk“ odpovědný za investice a rozvoj. Rozhodování, argumentace a především hlasování pana Hovorky ale již téměř rok napovídají tomu, že přemýšlí a jedná tak, jako pan starosta a sdružení Volba pro Nové Město nad Metují. Nyní jsme tedy v opozici. Budeme se ze všech sil snažit brzdit negativní dopady jednání vládnoucí garnitury. Budeme také nadále navrhovat a podporovat věci, které jsou z našeho pohledu pro město smysluplné. Budeme pokračovat v aktivní práci v komisích a výborech. A budeme podporovat otevřenou komunikací o dění na radnici (za radnici). A začínáme právě teď!

JAK NA TO?

Vytvoříme spojení mezi rozhodováním radnice, radních a zastupitelů s vámi, občany. Texty budeme psát tak, aby byly každému srozumitelné. Projekt jsme nazvali Ozvěny ze zastupitelstvá. Zaměříme se na důležité problémy města a občana a jejich projednávání v komisích, výborech, radě a zastupitelstvu. Začneme body programu posledního zastupitelstva, kde byla řešena řada věcí, které ovlivní naše životy na desítky let (Kino 70, Hotel Metuj apod.). Budeme věcní, pozitivní a také představíme náš náhled na řešení těchto problémů. Na konci července začínáme s kauzou nákupu Hotelu Metuj.