Ozvěny z novoměstského zastupitelstva – červen 2020
8. července 2020

Ozvěny z novoměstského zastupitelstva – červen 2020

Vážení spoluobčané, pro zlepšení komunikace a vysvětlení našich postojů vás budeme pravidelně seznamovat po zveřejnění zápisu se zásadními tématy projednávanými na jednáních zastupitelstva našeho města. Pro přehlednost nazveme tento cyklus komentářů Ozvěny z novoměstského zastupitelstva. První díl zrekapituluje jednání zastupitelstva 25. června 2020. Vybrali jsme pro vás z našeho pohledu čtyři nejdůležitější témata z posledního jednání.

Žádost MST o vyslovení důvěry

Postoj ODS byl jasný. Dlouhodobě vnímáme práci pana místostarosty kriticky. Bohužel se nedaří naplňovat cíle, se kterými jsme šli do komunálních voleb v roce 2018, což byl také zásadní důvod, proč jsme se s panem Hovorkou rozešli. Pro nás důvěra pana místostarosty není pouze otázkou, zda je slušný a čestný, to považujeme za základní předpoklad výkonu funkce, ale i otázkou, zda naplňuje cíle, se kterými ODS do koalice vstupovala, tedy zejména problematika rozvoje města. Tento bod úzce souvisí i s dalšími uvedenými tématy.

Hotel Metuj

ODS jako zodpovědná strana vnímá potřebu vedení města mít vliv na další vývoj ohledně této budovy v centru města. Koupí hotelu jsme za stávajících podmínek nepodporovali. Důvody jsme viděli v podstatě dva. Jednak není jasné budoucí využití objektu, což v celkovém kontextu nákladů na rekonstrukci a dnešní situaci nám cena připadá vysoká. Je škoda, že jednání ohledně nákupu tohoto objektu nezačala dříve, vedení města o tomto problému vědělo již v lednu letošního roku.

Kino 70

Na problematiku procesu přípravy rekonstrukce Kina 70 jsme upozorňovali již od podzimu loňského roku prostřednictvím Komise pro výstavbu a rozvoj (KVR). Rada města připomínky odborníků nevyslyšeli. Jedním z hlavních témat ODS bylo nastavení jasně daných pravidel a postupů, které měly promítnout v otázkách rozvoje a výstavby. Toto téma souvisí i s postojem ODS k vyslovení důvěry MST. Pokud by jasně daná pravidla a postupy platily, pak by jednotlivé procesy byly čitelnější, srozumitelnější a celkově transparentní. A pokud by vedení města začalo více vnímat odborné názory, nezaznělo by z úst pana starosty na setkání s občany v kině, že po příštích volbách přijdou noví zastupitelé s jiným názory. Ano, přijdou, ale budou-li procesy transparentně postavené na odborném pohledu tak, abychom našim občanům za jejich peníze nabídli díky výběrovým řízením co nejlepší řešení, odpadnou do budoucna důvody předchozí rozhodnutí rozporovat.

Letní areál Metuje

Téma LAM vnímáme velmi intenzivně. Důvod je jednoduchý. Chceme naplnit touhu občanů našeho města. To je i důvod, proč jsou zástupci ODS v Pracovní skupině koupaliště. Dle našeho názoru jsou doposud veškeré provedené studie v podstatě pozitivní. Ke všem vyskytnuvších se problémům se stavíme odpovědně a objektivně. Pokud se neobjeví další zásadní důvody, budeme výstavbu letního areálu nadále podporovat.