Bc. Eliška Hromířová

Životopis

Po absolvování česko-španělského gymnázia jsem kvůli zájmu o přírodní vědy a zdravotnictví pokračovala studiem nutriční terapie na 1.lf UK. Zdravotnictví je krásný obor, který mi učaroval. Především možnosti, které poskytuje preventivní medicína, která šetří ve zdravotnictví peníze a prodloužuje zdraví obyvatel. Ráda bych se tedy v budoucnu zaměřila na rozvoj nutriční péče u dospělé a hlavně dětské populace v souvislosti s rozvojem civilizačních chorob v ČR. Momentálně pokračuji studiem magisterského oboru systémová integrace procesů ve zdravotnictví na ČVUT, kde se vzdělávám také v možnostech financování a efektivní implementace různých procesů ve zdravotnictví.