9. srpna 2023

Deník N: Nová vyhláška umožní větší flexibilitu a modernizaci výuky a celého prostředí pro žáky

(Deník N) Poslankyně Renáta Zajíčková (ODS) iniciovala změnu vyhlášky, která má rozvolnit prakticky všechny hygienické podmínky pro školky a školy. Zařízení by mohla mít nejen méně záchodů a umyvadel, děti by se mohly navíc učit v menších prostorách a školky by nemusely mít svou zahradu. „Je to na odpovědnosti zřizovatelů a ředitelů, kteří jsou ale vzdělaní a kvalifikovaní lidé. Nedělejme z nich nesvéprávné osoby,“ odpovídá Zajíčková na dotaz, zda se tím nezhorší prostředí výuky dětí.

Novela hygienické vyhlášky, kterou jste iniciovala, ruší velkou část stávajících parametrů. Opakovaně jste řekla, že současné požadavky jsou zastaralé a brání školám rychle stavět a rekonstruovat. Které konkrétní překážky ve vyhlášce ředitelům škol vadily?

Já ze své zkušenosti jak ředitelky školy, tak zřizovatele škol vím, jak složité je překonat některé neaktuální požadavky, které v současnosti platí. Když škola chce rekonstrukci, modernizaci nebo přístavbu, stávající podmínky ředitelům brání smysluplně modernizovat prostory. Raději se do toho nepouštějí, protože by museli vypořádat řadu administrativy a spoustu nefunkčních požadavků.

Jaké například?

Například přísná kritéria o počtu toalet, požadavky na to, jaká má být barva podlahy, což všechno stávající vyhláška obsahuje. Ta je přitom stará dvacet let, od té doby šla řada technologií dopředu, máme jiné povrchy, jinou technologii osvětlení, jinou technologii větrání. Dnes se už například dělají mnohem modernější nátěry a malování tříd už není potřeba dělat tolikrát, kolikrát to ukládá stávající legislativa.

To jsou ale jen detaily. Nová vyhláška přináší velmi podstatné a zásadní změny. Ruší prakticky veškeré měřitelné parametry ve školkách a školách. Proč už například nebudou dané minimální prostory ve třídách, na které mají děti nárok? Dnes má dítě ve škole mít k dispozici téměř dva metry čtvereční, ve školce čtyři metry. Toto už nově nebude platit. Proč?

Vyhláška parametry neruší, školy je mohou dodržovat dále. Akorát nebudou takto taxativně vyjmenované, protože mohou být okolnosti, za kterých toto nebude nutné. A z naší zkušenosti řadě ředitelům škol a školek různé závazné parametry svazovaly ruce pro rekonstrukci nebo výstavbu nových prostor pro výuku.

Kterým školám nebo školkám parametr prostoru vadil?

Díky tomu, že odpadne takto striktně daná podmínka, budou moct vznikat různé dětské skupiny, existují trendy různých alternativních vzdělávání. Dneska se už neučí tak, že jsou lavice. Trend je naopak umožnit dětem být v pohybu a využívat celou budovu. Aby nebyly zalezlé jen ve třídě, ale aby mohly využít ve škole každý kout, učí se i na zahradě.

Celý rozhovor čtěte na DenikN.cz.

Renáta Zajíčková

poslankyně PČR
starostka MČ Praha 5