prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.

Životopis

prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr., vysokoškolský pedagog, vědec a politik, vystudoval Fakultu elektrotechniky ČVUT v Praze, krátce pracoval jako programátor a nyní působí jako profesor na Univerzitě Pardubice. Zde v roce 2008 založil Fakultu elektrotechniky a informatiky a stal se jejím prvním děkanem.

V rámci vědecké činnosti se zabývá výzkumem polovodičových krystalů s tetradymitovou strukturou, studiem povrchů polovodičů a polovodičových mikrostruktur. Je nositelem několika domácích (GA ČR) i zahraničních (USA, NATO) grantů. Během života několikrát působil v zahraničí (Kanada, USA, Švýcarsko, Kypr).

Politickou činnost zahájil v roce 1996 vstupem do ODS. Byl členem Zastupitelstva i Rady města Pardubice, Zastupitelstva Pardubického kraje a poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.