MVDr. Vladimír Mareček

člen oblastní rady

Životopis

MVDr. Vladimír Mareček

Narozen v roce 1963. Žije v Budišově. Vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně. Je absolventem Postgraduálního kurzu veřejná správa a regionální rozvoj Fakulty národohospodářské VŠE. Při výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti je aktivním poradcem v oblasti zemědělství. Po tři volební období působil v komunální politice. Je členem expertního týmu ODS pro zemědělství a rozvoj venkova. Je rozvedený a má tři syny.