10. září 2020

Podstata kraje, jeho úředníků a představitelů spočívá ve službě občanům, a ne v boji o “korýtka”

Jiří Kulhánek v Listech Ústeckého kraje odpovídal na otázku: V čem spatřujete nezastupitelnou roli krajů pro život obyvatel, jaký mají podle Vás význam v dnešní době a co byste popřáli Ústeckému kraji do dalších dvaceti let?

K otázce, v čem spatřuji nezastupitelnou roli krajů, musím konstatovat, že kraj doposud nenaplnil svou roli správy věcí veřejných. Běžný občan netuší, k čemu je kraj dobrý. To nakonec odráží i slabá volební účast při krajských volbách. Běžný občan maximálně tu a tam zachytí zprávu v tisku o různých aférách ze života kraje, ale podstata jeho existence mu uniká. Představitelé kraje většinou prioritně řeší své vlastní funkce místo řádné služby občanům.

V současnosti máme v krajském zastupitelstvu celkem neuvěřitelných 17 uvolněných zastupitelů, včetně předsedů nejrůznějších výborů, jejichž efektivita je opravdu mizivá. Zkusme si například vzpomenout na nějaký mimořádný čin výboru pro bezpečnost a sociálně vyloučené lokality. Logicky si nelze vzpomenout na nic. Stejně jako například výbor pro kulturu, který místo, aby se postavil proti doposud nevyjasněnému odvolávání zkušených ředitelů muzeí a galerií, tomuto kroku pouze pokorně asistoval. Obdobně rozpačitě působí i výbor pro životní prostředí, po kterém jsme několikrát marně požadovali vytvoření strategie likvidace odpadů v rámci kraje. Komicky působila i funkce náměstka hejtmana pro styk s Vládou ČR atd.

Podstata kraje, jeho úředníků a představitelů spočívá ve službě občanům, a ne v boji o “korýtka”. Přál bych občanům Ústeckého kraje, aby Ústecký kraj spravovali vzdělaní, pracovití lidé, kteří své práci rozumí a jde jim zejména o budoucnost našich dětí, aby se náš kraj konečně stal dobrým místem pro život.

Jiří Kulhánek

starosta města Kadaň
člen Zastupitelstva Ústeckého kraje

Štítky:
rozhovor