5. února 2020

V době hojnosti a zvýšených daňových příjmů se Ústecký kraj paradoxně zadlužuje

Zastupitelé Ústeckého kraje schválili na konci loňského roku rozpočet na rok 2020. V Listech Ústeckého kraje odpovídal zastupitel ODS Jiří Kulhánek na otázku: „Jak celkově hodnotíte rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020? Na co by podle vás měl být kladen větší důraz, kde byste v rozpočtu „přidal“, a naopak, co byste v rozpočtu „potlačil“?“

Dlouhodobě žádáme, aby rozpočet kraje nebyl schodkový a nepůjčovaly se další peníze. Přesto stále zvyšujeme dluh kraje, se kterým se budou muset vypořádat příští zastupitelstva. Proti tomu naopak stojí léta velmi nízké čerpání z fondu investic a fondu rozvoje kraje na plánované stavby, rekonstrukce, opravy a rozvojové projekty. Jako příklad lze uvést tristní stav řady budov středních škol či mostů ve vlastnictví kraje. Rovněž investice do turistického ruchu jsou popelkou. V té souvislosti nelze nezmínit 15 let stále jen připravovanou výstavbu cyklostezky Ohře, po které se zřejmě projedou až naši pravnuci.

Na druhou stranu se nadbytečně vydávají veřejné peníze na studie, které nepřináší nic pozitivního. Viz personální audit za 2 mil. Kč, který už déle než rok putuje po krajském úřadě a číhá na své uplatnění. Stejně tak studie posouzení vzniku Krajské dopravní společnosti nás stála 2 mil. Kč. Jejím závěrem bylo mimo jiné, že vznik Krajské dopravní společnosti dopravu v kraji neprodraží…

Chybí i výraznější podpora do investic v památkové péči. Obnova památek přinese nejen kvalifikovanou práci, ale v důsledku oživí i turistický ruch a pomůže drobným živnostníkům. Nechci ale jen kritizovat. Jako pozitivní například vidím, že kraj konečně významněji přispěl na investice do nemocnic, které nepatří pod krajskou zdravotní. Rovněž dotační titul pro začínající podnikatele a stabilizační příspěvky na studium budoucích zdravotníků považují za plusy v rozpočtu. Celkově se však v době hojnosti a zvýšených daňových příjmů paradoxně zadlužujeme, a přesto nestíháme investiční záměry, na které jsme si peníze půjčili, provést. Tak snad příště.

Jiří Kulhánek

starosta města Kadaň
člen Zastupitelstva Ústeckého kraje