Ing. Miroslav Svozil

zastupitel statutárního města
1. místopředseda oblastního sdružení

Životopis

Miroslav Svozil je bývalý poradce předsedy vlády pro průmysl, předtím mimo jiné vedoucí odboru informatiky Nové huti, a.s., náměstek primátora pro ekonomiku a finance, starosta centrálního obvodu Ostravy.

Vzdělání, profese

            Ing. Miroslav Svozil maturoval v roce 1976 na Matičním gymnáziu v Moravské Ostravě. Rozhodl se, že se bude věnovat oboru systémového inženýrství, a proto se přihlásil na Vysokou školu báňskou v Ostravě. V roce 1981 úspěšně promoval. V roce 1997 si doplnil managerské vzdělání v japonském Tokiu, kde absolvoval stáž Business Management na Japan International Cooperation Agency.

            Svoje pracovní zkušenosti začal sbírat v největších firmách na Ostravsku jako je OKD a. s. (systémový analytik) a dále na Nové Huti (nyní Mittal Steel) v různých technologicko- informačních odvětvích, kde se vypracoval až do vedoucích funkcí.

            Politicky se aktivně angažoval až po listopadu 1989. V roce 1992 se stal zakládajícím členem ODS. Byl opakovaně volen do zastupitelstva města Ostravy a v roce 2001 se stal náměstkem primátora pro finance a ekonomiku. V letech 2006-2010 byl zvolen starostou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. V mezidobí svých profesionálních politických aktivit pracoval v Karbon Investu/2002-2004/ a v Garážích Ostrava/2004- 2006 a 2010 – 2012/ Poté byl poradcem předsedy vlády ČR v otázkách průmyslu.

Koníčky: fanoušek klubu BK Nová huť Ostrava, dále kultura, historie, angličtina, cestování.

 

Ostrava - hlavní město českého průmyslu.

            V parlamentu chci udělat vše pro konkurenceschopnost českého průmyslu tak, jak je to z legislativního procesu možné.

Klíčové projekty:

            Informační a řídící systém koksovny Nové huti.

            Integrovaný záchranný systém města Ostravy + Centrum tísňového volání – 2 roky jako zmocněnec zastupitelstva.

            Pomoc města při záchraně kostela sv. Václava, iniciace Vědeckotechnologického parku, iniciace obnovy Staré radnice – muzea města Ostravy.

            Revitalizace Komenského sadů.

            Estetizace hlavního nádraží. 

            Roční spolupráce na prosazení malé novely zákona č.165/2013 Sb. -  o omezení podpory obnovitelným zdrojům energie. To je zásadní krok pro záchranu českého průmyslu.