16. září 2014

Karlovy Vary ušetří 50 milionů a přitom budou čistější

Na příštích pět let se nám podařilo uspořit 50 milionů korun za úklid a údržbu silnic v Karlových Varech.

Úklidová firma AVE Sběrné suroviny vyhrála veřejnou zakázku na letní a zimní údržbu silnic ve městě, když její nabídka byla výhodnější než podmínky dalších dvou uchazečů ve výběrovém řízení. Kromě avizované úspory 50 milionů, kterou můžeme místo toho investovat do oprav dalších městských silnic a chodníků, jsme získali i zlepšení rozsahu a kvality úklidu.

Smlouva, kterou uzavřeme, bude platit od letošního listopadu, takže již během zimy si budeme moci překontrolovat, zda firma stoprocentně naplní naše požadavky. V úklidových vozech bude také nainstalován systém na příjem GPS a bude možné kdykoliv zkontrolovat, zda skutečně v předepsaném čase uklízí pracovníci firmy v konkrétní lokalitě. Dokonce tento systém bude fungovat on-line a vše si tedy můžeme prověřovat v reálném čase a nebudeme odkázaní pouze na informace, které nám dodá samotná firma. Dále požadujeme také častější úklid parkovišť ve městě, než tomu bylo dosud, nasazení dvaceti metařů, kteří budou ručně uklízet nejen v lázeňském centru, ale i v dalších městských čtvrtích.

Dojde i ke zkrácení doby při úklidu komunikací při sněžení. Zatímco dříve na to měla úklidová firma na hlavních tazích a trasách městské hromadné dopravy 2 hodiny, od letošního listopadu to bude už za hodinu. Výsledkem tedy bude čistějších téměř 300 km silnic a chodníků i 190 autobusových zastávek ve městě a zároveň desítky milionů korun ušetřených díky novému výběrovému řízení.

Ing. Petr Bursík
1. náměstek primátora města Karlovy Vary
www.petr-bursik.cz

Ing. Petr Bursík

1. náměstek primátora