Mgr. Karel Nedoma

Životopis

Mým koníčkem je operní zpěv.

Na Zbraslavi žiji téměř od narození a pracuji zde již 20 let jako ředitel Základní umělecké školy. Za ta léta se mi podařilo spojit lásku k hudbě s mojí prací a vytvořit velmi úspěšnou ZUŠ Zbraslav.

Poptávka po našem vzdělání vysoce převyšuje možnosti školy. Již dlouhou dobu budova školy kapacitně nezvládá nápor žáků, její místnosti jsou nedostatečné a nevyhovující. Potřebujeme novou budovu nebo nové prostory pro školu.

ZUŠky vždy a všude představují kulturní a umělecké centrum obce. Budu rád, když tomu bude i na Zbraslavi.