Mgr. Stanislav Folwarczny

náměstek hejtmana
zastupitel města
1. místopředseda regionálního sdružení
předseda oblastního sdružení

náměstí ČSA 1/1
737 01  Český Těšín

Životopis

Mgr. Stanislav Folwarczny

Narodil se v roce 1962 v Karviné. Původem a také posláním je pedagog. V letech 1986 –1992 působil jako učitel na základní škole v Karviné, od roku 1992 do roku 2006 byl ředitelem základní školy v Českém Těšíně. Ve volebním období 1998 –2002 zvolen do zastupitelstva v Českém Těšíně z kandidátní listiny ODS jako nestraník, v roce 2006 opět do zastupitelstva v Českém Těšíně z kandidátní listiny Nestraníků a také zvolen místostarostou, v této funkci působil do roku 2018, členem zastupitelstva je doposud.  V roce 2016 byl zvolen do krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje a zároveň do funkce náměstka hejtmana pro oblast školství a sportu, do stejné funkce také ve volbách v roce 2020. V roce 2007 vstoupil do ODS a od roku 2008 byl předsedou místního sdružení ODS v Českém Těšíně.  V roce 2013 byl zvolen předsedou oblastního sdružení ODS Karviná, od roku 2019 je místopředsedou regionálního sdružení ODS Moravskoslezského kraje. Obě tyto funkce vykonává doposud.

Jeho prioritami byly a jsou podpora dětí a mládeže, zejména škol a sportovních klubů. Jako místostarosta Českého Těšína i jako náměstek hejtmana přispěl k rozvoji škol, sportovišť a také k rozvoji sportovní spolkové činnosti. V Moravskoslezském kraji zavedl podporu sportovních spolků na principech transparentnosti, předvídatelnosti a kontinuitě s vyloučením subjektivního hodnocení. Dlouhodobě se i ve funkci ředitele školy věnoval mimoškolní činnosti s dětmi a mládeži v oblasti turistiky a sportu. V roce 2011 mu byla Českou radou dětí a mládeže udělena Cena Přístav za významnou podporu dětí a mládeže a volnočasových aktivit pro děti a mládež.