Ing. Petr Šiška

Životopis

Moje profese

Vystudoval jsem obor Automatizované systémy řízení na Českém vysokém učení technickém v Praze. Od roku 1991 podnikám v oblasti mezinárodní nákladní dopravy a od roku 2001 jsem také poradce a administrátor veřejných zakázek.

Moje zájmy

Mám rád sport, který ještě občas aktivně provozuji. Miluji divadlo a koncerty všech žánrů. Jsem nadšený děda malého vnuka a jsem hrdý na to, že moje rodina žije v domě postaveném svépomocí po revoluci na Viničkách.

Můj vztah k Radotínu

Byl jsem v 90. letech aktivní v místním volejbalovém oddílu a od roku 1985 také vedoucí letních táborů. Od roku 2010 zasedám v dopravní komisi a od roku 2020 jsem radním Městské části Praha 16.

Líbí se mi neustálé zlepšování kvality života v Radotíně a okolí a chci v úsilí radnice nadále pokračovat. Navíc mám v úmyslu podpořit všechny formy kulturní a společenské aktivity občanů.