Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Filip Hrbek

předseda místního sdružení

Lukáš Korbel

místopředseda místního sdružení

Petr Pinka

místopředseda místního sdružení

Radek Lončák

pokladník místního sdružení

Jan Fišera

člen místní rady

Ladislav Chlupáč

člen místní rady

Pavlína Kodytková

členka místní rady

Roman Kozák

člen místní rady

Karel Krejza

člen místní rady

Alexandr Vondra

člen místní rady