Ing. Jan Fišera, MPA

člen místní rady
zastupitel města