Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Filip Hrbek

předseda místního sdružení

Petr Pinka

místopředseda místního sdružení

Alexandr Vondra

místopředseda místního sdružení

Radek Lončák

pokladník místního sdružení

Ivo Elman

člen místní rady

Ladislav Chlupáč

člen místní rady

Roman Kozák

člen místní rady

Karel Krejza

člen místní rady