31. května 2019

Jana Černochová

Písemná interpelace na ministra obrany ve věci vystrojení vojáků v hotovostních uskupeních

Přečíst článek

30. května 2019

Martin Kupka

Interpelace na předsedu vlády ve věci zanikání venkovských obchodů

Přečíst článek

30. května 2019

Jan Zahradník

Interpelace na premiéra ve věci postoj vlády k rozvoji elektromobility

Přečíst článek

30. května 2019

Martin Kupka

Interpelace na ministra dopravy ve věci vysokorychlostní trať Praha - Drážďany

Přečíst článek

30. května 2019

Vojtěch Munzar

Interpelace na premiéra ve věci konkurenceschopnosti ČR

Přečíst článek

30. května 2019

Martin Kupka

Interpelace na ministra školství ve věci zajištění potřebné kapacity ZŠ v prstenci kolem Prahyy

Přečíst článek

30. května 2019

Petr Beitl

Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ve věci dávkových systémů a připravované legislativy

Přečíst článek

30. května 2019

Jan Zahradník

Interpelace na ministra průmyslu a obchodu ve věci ukládání radioaktivního odpadu

Přečíst článek

30. května 2019

Jiří Ventruba

Interpelace na ministra dopravy ve věci aktuální stav dálnice Brno - Vídeň

Přečíst článek