Písemná interpelace na ministra průmyslu ve věci příslibu předložení podkladů zpravodajských služeb ČR kritických k přizvání ruských a čínských firem do tendru na dostavbu JE Dukovany
13. dubna 2021

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministra průmyslu ve věci příslibu předložení podkladů zpravodajských služeb ČR kritických k přizvání ruských a čínských firem do tendru na dostavbu JE Dukovany

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra průmyslu a obchodu vlády ČR Karla Havlíčka ve věci veřejného příslibu předložení podkladů zpravodajských služeb ČR kritických k přizvání ruských a čínských státních firem do tendru na dostavbu nového jaderného bloku v JE Dukovany výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny PČR a žádosti o odtajnění Závěrečné zprávy pracovní skupiny Stálého výboru pro jadernou energetiku z ledna 2019.

Vážený pane ministře,

s odkazem na Váš veřejný příslib, který jste vyslovil dne 10. března 2021 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na jednání s představiteli opozičních demokratických stran, se Vás chci zeptat, zda už jste odeslal výboru pro bezpečnost podklady vyžádané v souladu s usnesením tohoto výboru ze dne 23. listopadu 2020, konkrétně:

  • závěrečnou zprávu pracovní skupiny Stálého výboru pro jadernou energetiku pro otázky týkající se bezpečnostních zájmů státu v oblasti jaderné energetiky z ledna 2019,
  • vládní materiál, schválený 27. dubna 2020, věnovaný bezpečnostním aspektům výběru dodavatele nového bloku jaderného zdroje, popisující bezpečnostní zájmy České republiky, které jsou klíčovou podmínkou využití výjimky z výběrového řízení dle §29 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek,
  • usnesení vlády ČR č. 478 z 27. dubna 2020 a v usnesení zmíněný materiál V 77/2020 (Návrh usnesení vlády ČR k aktuálnímu stavu zajištění a dalším krokům přípravy nových jaderných zdrojů) včetně příloh, popisujících stav projektu,
  • případně další relevantní vládní materiály, dokumentujících postup vlády ČR při vyhodnocování bezpečnostních rizik spojených s projektem stavby nového jaderného zdroje.

A pokud jste tyto materiál ještě neodeslal, kdy se tak stane?

Dále by mě zajímalo, proč jste ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, neodtajnil „Závěrečnou zprávu pracovní skupiny Stálého výboru pro jadernou energetiku pro otázky týkající se bezpečnostních zájmů státu v oblasti jaderné energetiky“ z ledna 2019, přestože o to již v říjnu 2020 zažádal ministr vnitra Jan Hamáček?

Oslovil jste v této souvislosti odpovědné osoby orgánů státu, zúčastněných ve výše uvedené pracovní skupině? Pokud ano, kdy to bylo a s jakým výsledkem?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.
poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi