7. dubna 2021

Interpelace na předsedu vlády ve věci potencionálního ohrožení schengenského prostoru

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslankyně Jany Černochové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci potencionálního ohrožení schengenského prostoru.

Vážený pane předsedo vlády,

obracím se na Vás ve věci objasnění potencionálního ohrožení schengenského prostoru, které spočívá v podezření, že české velvyslanectví v Maroku v letech 2018 a 2019 udělovalo krátkodobá schengenská víza za úplatu.

Pokud by se podezření potvrdila, znamenalo by to nejen, že zastupiteský úřad v Rabatu neoprávněně vydával víza, ale zároveň že ohrozil všechny země schengenského prostoru, jelikož umožňoval neoprávněné vstupování do této zóny. Podnět k prošetření dění na české ambasádě v Rabatu dostal v minulosti i výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny. Výbor však nedisponuje jinou informací, než že podezření prověřuje Policie České republiky. Pokud by se tato podezření potvrdila, jednalo by se přinejmenším o mezinárodní ostudu. Proto považuji za důležité, abyste tomuto podezření věnoval svou pozornost.

Podle dostupných informací z médií existuje nahrávka mezi bývalou konzulkou Janou Chaloupkovou, která byla odvolána k 15. prosinci 2019 ze své funkce a diplomatických služeb pro Českou republiku, a velvyslancem Viktorem Lorencem, který i nadále zastupuje naší diplomacii v Maroku. Na nahrávce má údajně být zaznamenáno, jak J. Chaloupková odmítla udělit několik pochybných žádostí o víza, která u ní urgoval velvyslanec Viktor Lorenc a obchodní přidělenec Jan Hladík. S informacemi o podivné praxi při vydávání schengenských víz na české ambasádě v Maroku se na české úřady obrátil i bývalý slovinský diplomat, někdejší velvyslanec v České republice Damjan Prelovšek, který hájí čest a potvrzuje důvěryhodnost paní Chaloupkové. Velvyslanec Lorenc se dále podle něj zapojil do aktivit skupin, které obchodují s krátkodobými, takzvanými schengenskými vízy, pro pobyt do 90 dnů.

Podle dostupných informací se v říjnu 2019 začala inspekce Ministerstva zahraničních věcí tímto podezřením zabývat. Ministerstvo k tomu následně vydalo 25. listopadu 2020 informaci, že vnitřní kontrola na zastupitelském úřadu v Rabatu neodhalila pochybení při vydávání víz. Přesto jsem v listopadu 2020 obdržela informaci, že se tímto případem i nadále zabývá Policie České republiky. Zároveň i někdejší velvyslanec Slovinska v České republice Damjan Prelovšek se závěrem šetření Ministerstva zahraničních věcí České republiky nesouhlasí a opakovaně nabízí součinnost Policii České republiky. Dle jeho slov neúspěšně a je připraven svou součinnost českým orgánům při vyšetřování i nadále nabízet.

Ráda bych se Vás v této souvislosti zeptala na následující dotazy a požádala o součinnost i ministry Vaší vlády.

  1. Jaký je Váš názor a postoj k výše popsanému případu? Považujete případ za vážný s potencionálem poškodit Českou republiku v očích zahraničních partnerů?
  2. Co k případu může uvést člen Vaší vlády odpovědný za mezinárodní vztahy ministr Petříček?
  3. Proč byla, dnes již bývalá, konzulka v Rabatu paní Chaloupková odvolána z funkce?
  4. Řeší výše popsaný případ Policie České republiky? Pokud ano, jaký útvar tento případ vyšetřuje a v jaké je fázi? Jaký státní zástupce šetření Policie České republiky dozoruje?
  5. Na koho přesně se mají případní zájemci o poskytnutí informací souvisejících s případem obrátit?
  6. Je Vám, případně i dalším ministrům, známo svědectví bývalého slovinského diplomata a někdejšího velvyslance v České republice Damjana Prelovšeka?
  7. Může se nějakým způsobem paní bývalá konzulka ohradit proti provedenému auditu Ministerstva zahraničních věcí na zastupitelském úřadě v Rabatu?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

Jana Černochová

1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR
předsedkyně sněmovního výboru pro obranu
expertka pro obranu
starostka MČ Praha 2