Interpelace na premiéra ve věci utajování informace ÚSTR o provedení či neprovedení vyhodnocení naplňování projektu ředitele Hazdry
26. března 2021

Pavel Žáček: Písemná interpelace na premiéra ve věci utajování informace ÚSTR o provedení či neprovedení vyhodnocení naplňování projektu ředitele Hazdry

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na premiéra Andreje Babiše ve věci utajování informace Ústavem pro studium totalitních režimů o provedení či neprovedení vyhodnocení naplňování projektu ředitele Mgr. Zdeňka Hazdry, Ph.D., na jehož základě byl 1. května 2014 jmenován do funkce.

Vážený pane předsedo vlády,

v souladu s Vaší koordinační a informační funkcí ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 632 ze dne 14. srpna 2013 vůči Ústavu pro studium totalitních režimů (dále ÚSTR) se na Vás obracím se žádostí o nápravu ve věci nulové reakce této paměťové instituce na můj dotaz z 9. prosince 2020 tohoto znění: „Vážený pane předsedo, obracím se na Vás v souvislosti se žádostí o podání informace, zda Vámi řízená Rada Ústavu pro studium totalitních režimů provedla vyhodnocení naplňování projektu ředitele ÚSTR Mgr. Zdeňka Hazdry, Ph.D., na jehož základě byl zvolen do své funkce. Vzhledem k tomu, že tento projekt byl zveřejněn, mohu požádat o poskytnutí tohoto vyhodnocení, případně odkazu na místo, kde byl zveřejněn? Pokud dosud Rada ÚSTR toto vyhodnocení neprovedla, rád bych se Vás zeptal, kdy tak učiníte. Zároveň si Vás dovoluji informovat o podání nové interpelace na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Ing. Alenu Schillerovou: https://www.ods.cz/clanek/20268-pisemna-interpelace-na-ministryni-financi-ve-veci-podilu-ministerstva-financi-na-krachu-opravy-plaste-budovy-sidla-ustr. S pozdravem…“

Jinými slovy, chtěl jsem se ujistit, že Rada ÚSTR, zodpovědná za činnost kapitoly státního rozpočtu č. 355 – Ústav pro studium totalitních režimů, plní své povinnosti anebo nikoliv. Jistě se shodneme, že jakéhokoliv jmenovaného státního úředníka je nutné průběžně kontrolovat, tím spíše, že se ve funkci nachází již sedmý rok a o jeho osobě panovaly a panují určité pochybnosti. Jednou z možností, jak to provést, je vyhodnocovat průběžně plnění jeho projektu, podle něhož byl do funkce vybrán.

Mohu Vás ujistit, že nejenom mě jako poslance spoluzodpovědného za schvalování racionálního a efektivního využívání svěřených finančních prostředků – a nakonec i řádné nakládání se svěřeným majetkem (zde odkazuji na totálně zdevastovanou budovu ÚSTR v Praze na Žižkově) – by zajímalo, nakolik pan Hazdra tento plán naplnil, či se od něj odchýlil, a zda není čas o jeho nahrazení někým více motivovaným, naplňujícím kvalitněji povinnosti stanovené zákonem č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Je mi jasné, pane předsedo vlády, že se o historii České republiky ani Československa příliš nezajímáte, tím spíše jde-li o temnou historii komunistického totalitního režimu z let 1948–1989, jehož normalizační etapy jste specifickým produktem.

Do určité míry chápu, jak Vás musí iritovat, že nesete zodpovědnost (viz výše uvedené usnesení vlády České republiky č. 632 ze dne 14. srpna 2013) za instituci typu Ústav pro studium totalitních režimů, která má v souladu s § 4 zákona písm. a) zákona č. 181/2007 Sb. mj. povinnost nestranně hodnotit období komunistické totalitní moci, zkoumat antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek (pro Vás osobně specifikuji: včetně Státní bezpečnosti), a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii.

Přeneste se, prosím, i nad fakt, že ÚSTR je povinen zabývat ve smyslu písm. b) § 4 zmíněného zákona zabývat i Vaší osobní minulostí, protože musí analyzovat příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentovat účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu (tj. včetně agenturní sítě Státní bezpečnosti).

Kvůli nemožnosti získat odpověď od ÚSTR standardní cestou, žádám tímto s ohledem na Vám svěřené kompetence o její zprostředkování Vaším prostřednictvím.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.
poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi