31. ledna 2019

Jan Skopeček

Interpelace na premiéra ve věci hlasování o daních v EU

Přečíst článek

31. ledna 2019

Vojtěch Munzar

Interpelace na premiéra ve věci nezávislost NKÚ

Přečíst článek

31. ledna 2019

Jan Zahradník

Interpelace na premiéra ve věci závěrů z kontrolní akce NKÚ na MŽP

Přečíst článek

31. ledna 2019

Veronika Vrecionová

Interpelace na premiéra ve věci brexitu

Přečíst článek

31. ledna 2019

Jan Zahradník

Interpelace na ministra životního prostředí ve věci závěrů z kontrolní akce NKÚ na MŽP

Přečíst článek

31. ledna 2019

Ivan Adamec

Interpelace na ministra dopravy ve věci přerušení stavby D11 Hradec Králové - Smiřice

Přečíst článek

31. ledna 2019

Jan Bauer

Interpelace na premiéra ve věci rodina Michalákových Norsko

Přečíst článek

31. ledna 2019

Václav Klaus ml.

Interpelace na ministra školství ve věci nepřiměřené administrativní zátěže škol a školských zařízení

Přečíst článek

30. ledna 2019

Pavel Žáček

Písemná interpelace ve věci návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

Přečíst článek