15. dubna 2021

Interpelace na ministryni financí ve věci kompenzačního bonusu a programu COVID - nepokryté náklady

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Vojtěcha Munzara na ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci kompenzačního bonusu a programu COVID - nepokryté náklady.

Vojtěch Munzar:

Vážená paní ministryně, chci vás interpelovat ve věci neslučitelnosti kompenzačního bonusu a nového programu COVID - Nepokryté náklady. Chci vás interpelovat ve věci neslučitelnosti kompenzačního bonusu a nového programu COVID - Nepokryté náklady. Tento program je určen pro fyzické osoby, tedy i osoby samostatně výdělečně činné, ale není slučitelný s kompenzačním bonusem, a já v tom vidím značný rozpor. Proč by tento program nemohl být slučitelný s kompenzačním bonusem, pokud by se o podporu z kompenzačního bonusu snížila vypočítaná podpora na nepokryté náklady, protože tak je to možné u ostatních programů? Já se domnívám, že kompenzační bonus i přes jeho zvýšení nepokryje u všech všechny náklady. Když jsem interpeloval vašeho kolegu pana ministra Havlíčka ve stejné věci, tak to ve své odpovědi vlastně hodil na vás, protože mi odpověděl, že to neumožňuje zákon o kompenzačním bonusu.

Já bych vám chtěl, paní ministryně, připomenout, že když se tady projednávala novela zákona o kompenzačním bonusu, tak jsem navrhoval pozměňovací návrh, aby právě kompenzační bonus mohl být slučitelný s nově připravovanými programy, a tím by se předešlo dnešní situaci. Vy jste tomu zabránila, protože jste k tomu mému pozměňovacímu návrhu dala negativní stanovisko.
Takže mě zajímá, to je moje otázka, jestli v tomto ohledu připravujete změnu zákona o kompenzačním bonusu, aby zde mohla být právě slučitelnost programu COVID - Nepokryté nájemné s kompenzačním bonusem, aby se již vyplacený kompenzační bonus započetl do té podpory a o to by se snížila případná podpora z COVID - Nepokryté nájemné. Takhle je to totiž konstruováno i u ostatních případů. Děkuji.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová:

Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, ano, skutečně ministr financí vždycky může za všechno. To mně nevadí. Ne, to byla jen nadsázka. My jsme to takto koncipovali. Za ten rok jsme prošli nějakým vývojem, kdy jsme na jaře šli takovou spíš plošnější cestou, na podzim bylo větší množství roztříštěných programů, protože jsme postupně uzavírali jednotlivé provozy. I Hospodářská komora a další svazy volaly po tom, udělejte něco, co bude plošné, takže my jsme se dohodli s panem vicepremiérem Havlíčkem, že se zachovají dva programy, ty, které tady nakonec i parlamentní komise označila za nejúspěšnější, to znamená kompenzační bonus a Antivirus, ty že zůstanou jako pilíře a pak se vytvoří COVID - Nepokryté náklady a ještě záchranný kruh COVID 2021, což jsou ty případy, které nevymyslíte a může to být skutečně někdo, kdo nenaplní žádné podmínky, ale nenapadne vás to třeba hned. Postavili jsme to na jiných podmínkách než ten podzimní, už ne Zavřené provozovny, to všechno víte. Ale řekli jsme si, že proto jsme navýšili tu částku kompenzačního bonusu na dvojnásobek a dali jsme tam neslučitelnost, je to slučitelné pouze s Antivirem, všechny jsou slučitelné s Antivirem. To znamená, ať budete mít kompenzační bonus, nebo budete mít Nepokryté náklady, dali jsme ten propad 50 %, prostě podobná východiska, a oba dva jsou slučitelné s Antivirem, nebo pokud dojíždí COVID - Nájemné, tak to je taky ještě slučitelné, ten, co dojíždí. Ale chtěli jsme, aby na tu podporu dosáhlo větší množství lidí, aby byla plošnější, protože podzim ukázal, že byli podnikatelé, kteří - a to není výčitka - splňovali podmínky více podpor, na ty dosáhli, a pak byli někteří, kteří nesplňovali žádnou podmínku. Takže tomu jsme se chtěli vyhnout, takto jsme to konstruovali a toto byl náš původní úmysl.

Vojtěch Munzar:

Děkuji, paní ministryně, že jste mi popsala ty programy. Já to samozřejmě velmi dobře sleduji, nicméně se obávám, že jste mi úplně neodpověděla na otázku, proč tam není možná slučitelnost, protože dneska vlastně ta osoba samostatně výdělečně činná, pokud má větší nepokryté náklady než kompenzační bonus, tak kompenzační bonus musí vrátit, aspoň podle odpovědi pana ministra Havlíčka, a požádat si o Nepokryté náklady. Proč to nejde započíst? Proč tam nemůže být tato slučitelnost? COVID - Nepokryté náklady to umožňuje u ostatních programů, ale kompenzační bonus je z tohoto zápočtu vyloučen, takže proč to takhle komplikovat? Proč neudělat změnu zákona? Na to jsem se ptal, jestli něco takového připravíte, abychom to tady mohli co nejrychleji projednat, aby to měly ty osoby samostatně výdělečně činné co nejjednodušší. Děkuji.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová:

Ne, novelu zákona nepřipravuji. Pevně doufám, že začneme otevírat, to je, k čemu se upínám, a denně s velkou nadějí vidím ta klesající čísla, děkuji občanům. A k tomu se upínám, k tomu, že začneme otevírat a že začneme normálně fungovat všichni. To znamená, nepřipravuji to.

Dostávám denně stovky mailů, neříkám, že stíhám všechno číst, ale čtu jich velké, velké množství, nebo různých zpráv na Messenger a tak. Zatím jsem nezaznamenala, že by toto dělalo problém. Kompenzační bonus je tisícovka denně, takže to, anebo si vybere Nepokryté náklady. Výzvy už jsou také vyhozené. Pokud by se stalo, že by mu Nepokryté náklady vyšly výhodněji, to si skutečně musí ten podnikatel spočítat, tak by musel kompenzační bonus vrátit, to je pravda. Ale zatím jsem nezaznamenala, že by to byl nějaký masový problém. A já skutečně už teď novelu zákona neplánuji.

Dali jsme to na dvojnásobek, ten kompenzační bonus. Vnímám to i třeba z těch zpráv, které dostávám. Neříkám, že všichni jsou spokojeni, ale vnímám, že to je přece jenom dvojnásobná částka, teď už vyplácíme i duben, to znamená únor, březen a teď už se vyplácí dopředu i duben. A já pevně doufám, že už snad vidíme velmi, velmi brzy tu dobu, kdy se začneme vracet do normálního života. Děkuji.

Vojtěch Munzar

poslanec PČR
zastupitel statutárního města
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení