15. dubna 2021

Interpelace na premiéra ve věci výjimky na přísné emisní limity BREF

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Jana Zahradníka na premiéra Andreje Babiše ve věci výjimky na přísné emisní limity BREF.

Jan Zahradník:

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, obracím se na pana premiéra s interpelací, která se týká problematiky výjimek na přísné emisní limity BREF. Je faktem, že do konce roku 2021 bude kvůli přísným ekologickým normám a fyzickému zastarání zásadně omezena nebo zastavena výroba elektřiny u řady uhelných elektráren a také z důvodu vysoké ceny emisních povolenek se omezuje výroba uhelných tepláren, to vše v celkové kapacitě 2 600 MW.

Vzniká další problém. Z důvodu ještě přísnějších požadavků na vypouštění emisí škodlivých látek, než jaké nám nařizuje legislativa Evropské unie, budou muset takzvané velké elektrárny splňovat do srpna letošního roku přísné emisní limity BREF na koncentrace rtuti, oxidu dusíku, oxidu síry a tuhých znečišťujících látek. Jedná se o skupinu zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 5 142 MW. Všechny tyto zdroje musí požádat o výjimku, aby získaly čas na nalezení nových komerčně využitelných technologií, které by splnění limitu umožnily. V případě jejího neudělení budou muset ukončit výrobu. Riziko odstavení se tedy celkem týká zdrojů o výkonu 7 742 MW.

Moje otázka zní: Je vám a vládě známo, že v případě neudělení výjimek může dojít již v nejbližší době v České republice ke kritickému nedostatku elektřiny? Další otázka: Jaký je postoj vlády k udělení těchto výjimek? A za třetí: Novou záležitostí jak pro Českou republiku, tak pro Evropskou unii je problém emisí rtuti, a to jak z hlediska jejich měření, tak jejich eliminace. Chystá se vláda podpořit výzkum v této oblasti? Děkuji za písemnou odpověď.