15. dubna 2021

Interpelace na ministra školství ve věci zajištění chodu škol

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Petra Beitla na ministra školství Roberta Plagu ve věci zajištění chodu škol.

Petr Beitl:

Vážený pane předsedající, vážený pane nepřítomný ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, v mimořádném opatření vydaném Ministerstvem školství řešíte osobní přítomnost na vzdělávání dětí z mateřských škol a žáků prvního stupně základních škol tak, aby mohli chodit do školy pořád, tedy neměly rotační výuku a jejich rodiče se tak mohli věnovat výkonu svého povolání. Je úplně v pořádku, že jde o děti zdravotníků i pedagogických pracovníků, příslušníků složek IZS a dětí sociálních pracovníků. Méně pochopitelné to ale je v případě zaměstnanců Finanční správy, úřadů práce nebo České správy sociálního zabezpečení. Jsou totiž i jiné potřebné profese, ale budiž.

Zajímá mě však, zda si uvědomujete, že s provozem například škol, ale třeba i nemocnic jsou spojeny i jiné profese než zdravotnické nebo pedagogické. Ptám se, zda chápete, že potíže s hlídáním malých školních a předškolních dětí mají díky vašemu opatření každý druhý den rodiče, kteří se podílejí na provozu otevřených škol nebo nemocnic. Mám na mysli uklízečky nebo kuchařky a další, bez jejichž činnosti škola nemůže fungovat. Například u nás v Libereckém kraji jde v průměru o tři až čtyři děti na jedno školské zařízení, jejichž rodiče pracují ve školách, ale nejsou přímo pedagogy a jejich přítomnost na pracovišti, tedy ve škole, je pro její chod důležitá. Asi se shodneme, že oběd se na dálku uvařit nedá.

Ptám se tedy, jaký bude další postup Ministerstva školství a jak rychle jste schopni tuto nesrovnalost napravit. (Předsedající: Váš čas, pane poslanče!) Děkuji.

Ing. Petr Beitl

poslanec PČR