Zrušíme EET

Již od 1. prosince 2016 začne v České republice fungovat systém elektronické evidence tržeb. Má jít o jeden z nástrojů boje s daňovými úniky. Vláda však pomocí EET nebojuje jenom s těmi, kdo daňové povinnosti obchází, ale zasahuje do práce stovek tisíců poctivých živnostníků a podnikatelů.

V zemích, kde tento systém zavedli, se nezlepšil výběr daní. Naopak řada podnikatelů ukončila svou činnost. Elektronická evidence je velmi nákladná a jen pořízení pokladny pro drobného prodejce vyjde minimálně na 5 700 Kč. Náklady pro střední firmu se budou pohybovat kolem 450 000 Kč. Systém přitom sbírá citlivá data, která jsou snadno zneužitelná, a zaměstná 400 nových úředníků.

Příklad:
V Chorvatsku poklesl výběr DPH o 1 % v roce, kdy byla zavedena elektronická evidence tržeb.
Po zavedení elektronické evidence tržeb v Chorvatsku klesl počet OSVČ o 9 %.

Elektronická evidence tržeb je experiment, který poškodí české podnikatelské prostředí a přidělá mnoho práce poctivým podnikatelům. Ve většině vyspělých zemí západní Evropy nic podobného nefunguje, a proto celou tuto myšlenku odmítáme.

Proto navrhujeme

ZRUŠENÍ ELEKTRONICKÉ EVIDENCE TRŽEB

Snížíme tak administrativní zátěž podnikatelů a zlepšíme podnikatelské prostředí v České republice.

Ve vyspělých ekonomikách elektronickou evidenci tržeb nemají.

kde všude registrační pokladny mají a kde se na ně chystají

 

Podle průzkumu České televize od agentury Median mezi podnikateli bude mít zavedení EET pro 14 % podnikatelů likvidační důsledky. Dalších 42 % podnikatelů počítá s negativními důsledky v souvislosti s růstem administrativy a nákladů.

průzkum - důsledky EET