CÍL 1: ZASTAVENÍ NEKONTROLOVANÉ MIGRACE

Vyloučení států, které nejsou schopny chránit vnější hranici EU, ze Schengenu / Zřízení hotspotů v severní Africe (podobně jako v Turecku) – rozhodnutí o zahájení azylového řízení může proběhnout již na africké pevnině, aniž by migranti vstoupili na území EU / Informační a preventivní kampaň v zemích původu, která bude pravdivě informovat o rizicích a postizích v případě podnikání nelegálních cest přes vnější hranici EU / Finanční pomoc Turecku, Jordánsku a Libanonu na rozvoj kapacit a kvality života v uprchlických táborech / Podmínění finanční a politické podpory státům v severní Africe jejich skutečnou spoluprací na omezování migrace do Evropy.

CÍL 2: EFEKTIVNÍ VRACENÍ NELEGÁLNÍCH MIGRANTŮ

Vyjednání dohod o navrácení uprchlíků s bezpečnými zeměmi (tzv. readmisních dohod) / Vyjednání dohod o navracení uprchlíků se zeměmi, ve kterých rozvíjíme rozvojovou spolupráci / Urychlené navrácení uprchlíků, jejichž žádost o azyl byla zamítnuta. Jelikož se jedná o finančně i technicky náročný proces, měli bychom v realizaci návratů spolupracovat se sousedními zeměmi.

CÍL 3: ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Zvýšení trestů za převaděčství / Odmítnutí bezvízového styku s Tureckem a Ukrajinou / Aktivní připravenost na dočasné uzavření hranice v případě potřeby / Odmítnutí přerozdělovacích kvót pro uprchlíky / Zlepšení koordinace práce českých tajných služeb / Zlepšení mezinárodní výměny informací zpravodajských služeb / Důsledné prověřování neziskových organizací pomáhajících uprchlíkům /

CÍL 4: ZLEPŠENÍ AZYLOVÉHO ŘÍZENÍ

Změna Ženevské úmluvy o uprchlících – dokument z 50. let již nereaguje na aktuální „stěhování národů“ / Místo trvalé azylové ochrany poskytování dočasné, tzv. doplňkové ochrany pouze po dobu trvání ohrožení v domovské zemi / Zpřísnění možnosti slučování rodin / Odmítáme centralizaci azylové politiky na evropskou úroveň. V případě dalšího přesunu azylových pravomocí na EU musí ČR vyjednat trvalou výjimku.

CÍL 5: DŮSLEDNÁ INTEGRACE PŘIJATÝCH UPRCHLÍKŮ

Podmínění prodloužení povolení k pobytu a získání sociální podpory aktivní účastí na jazykových a integračních kurzech / Povinné a bezvýjimečné prokázání znalosti české historie a reálií jako podmínka získání českého občanství.